PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Urologia Polska 1986/39/2