PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Wojciech Dutkiewicz

Urologia Polska 1993/46/4

Complications and results in Stockhorn nephroli- thiasis treatment with ESWL and PPL — 9000 aparat of Dornier
Kamil Burzyński, Wojciech Dutkiewicz, Leszek Jeromin