PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Maurycy Strzałkowski

Urologia Polska 1982/35/1-2

Penis fracture
Jerzy Niemirowicz, Maurycy Strzałkowski, Jerzy Wróbel