PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Maciej Salagierski1

Urologia Polska 2008/61/4

Radiofrequency ablation: An option and a dilemma in kidney tumours management
Marek Salagierski2, Maciej Salagierski1, Waldemar Różański2, Anna Salagierska-Barwińska3

Urologia Polska 2007/60/4

Radiofrequency ablation: An option and a dilemma in kidney tumours management
Marek Salagierski2, Maciej Salagierski1, Waldemar Różański2, Anna Salagierska-Barwińska3