PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Comparison of the results of renal pole excision by the transverse method and the results of wedge excision of this pole
Article published in Urologia Polska 1980/33/3.

authors

Jerzy Hampel, Roman Szwedowski
Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Opolu
Ordynator: lek. A. Warzok

references

  1. F'xlimon C., Stancu N., Ardeleanu G., Diaconu E., Minea 1.: Quellques con-sideration techni±ues sur la nephrectomie partielle. J. Urol. Nephrol., 1975, 81, 385—390.
  2. Hampel J.: Porównanie wyników operacji wycięcia bieguna nerki metod± poprzeczn± z metod± klinow±. Praca doktorska, Katowice 1977.
  3. Mazurek L. J.: GruĽlica układu moczowego i męskich narz±dów płciowych. PZWL, 1974.
  4. Niederhausern W.: La nephrectomie partialle transversale. Urol. Int., 16, 65—76, 1963.
  5. Oravisto K. j,: Transverse partial nephrectomy. Acta Chir. scand., 1965, 130, 331—334.
  6. Williams D. F., Schapiro A. E., Arconti J. S., Goodwin W. E.: A new techni±ue of partial nephrectomy. J. Urol., 1967, 955—960.

correspondence

Jerzy Hampel
Oddział Urologiczny Wojewódzkiego Szpitala Ze­spolonego w Opol
ul. Katowicka 64
45-060 Opole