PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Experimental closure of vesicovaginal fistula with tissue adhesive
Article published in Urologia Polska 1979/32/3.

authors

Andrzej Musierowicz
Oddział Urologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku
Ordynator: dr med. A. Musierowicz
Klinika Chirurgii Naczyniowej C.M.K.P. w Warszawie
Kierownik: prof. dr med. H. Rykowski
Zakład Diagnostyki Patomorfologii C.M.K.P. w Warszawie
Kierownik: prof. dr med. M. Kobuszewska-Faryna

summary

In experiments on 34 bitches the usefulness of Chirurcoll tissue adhesive for
closure of vesicovaginal fistula was investigated. A Control group of 3 dogs served for mastering of the experimental techniąue. The remaining dogs were divided according to approach and method of mistula closure into another two groups. Group II — 4 dogs — had the fistula closed form an approach through the bladder in two layers with Chirurcoll used for sealing the sutures closing the vagina. Three dogs survived and in 2 of them the fistula was not closed, and in the third dog with closed fistula two conerements were found on polymerized adhesive. In group III — 27 dogs — the fistula was closed in two layers from the side of the vagina and the sutures were sealed with Chirurcoll. Twenty-four dogs survived and in 1(8 of them the fistula was closed. In the animals with closed fistula the inflammatory changes in the urinary tract were slight. In 6 dogs the fistula was not closed but in 4 of them the lumen of the fistula was hair-thin. The observations of the dogs, contrast investigations and pathomorpho-logical examinations showed that Chirurcoll can be used successfully for closure of vesicovaginal fistula from vaginal approach.

references

 1. Beer J., Thiel U.: Technik u. bisherige klinische Ergebnisse des Nathlosen Wundverschluss bei der menschlichen Niere. Zsch. Urol. 1972, 65, 357.
 2. Bokwa i inni: Badania nad zastosowaniem cyanoaKrylowych klejów chirurgicznych i ko­lagenu produkcji krajowej do zaopatrywania ran. Lek. Wojsk. 1973, 49, 636.
 3. Fischer W., Lamra D.: 30 Jahre Urogenitalfisteln an der Berliner Universitats Frauenklinik. ZblGynek 1&12, 94, 1603.
 4. Furka J. Bornemisza G. Mika J.: Verschluss der Zystotemie mit Kleben. Act. Chir. Akad. Scien. Hung. 1974, IS, 233.
 5. Javadpour N.: Transperitoneal vesical bivalve inrepair of recurrent vesico vaginal fistula. Obst. Ginaec, 1973, 41, 469.
 6. Kelemi A., Korb C, Ludke A.: Verschluss von Harntraktfisten im Expe'riment und in der Klinik mit Hilfe von lyophilisierter menschlicher Dura. Urol. Int. 1970, 25, 466.
 7. Kubicki B., Ziajak K., Ginko T., Brzozowski T.: Zastosowanie klejów tkankowych do wy­konania zespolenia jelitowego w niedrożności. Pol. Przeg. Chir. 1875, 47, 33.
 8. Massoudnia W.: Operative Behandlung von Blasenscheidenfisteln. Miinch. Med. Wschft. 1S70, 112, 1429.
 9. Matsumoto T., Slowoj H., Cutright D.: Tissue adhesive and wound healing. Arch. Surg, 1969, 98, 266.
 10. Musierowicz A., Boczoń S., Chilimoniuk M., Pietraszek T., Kurnatowski W.: Próba oceny klei tkankowych w zaopatrywaniu rozległej rany nerki u świni. Pol. Przeg. Chir. 1075, 47, 1415.
 11. Musierowicz A., Chilimoniuk M., Korfel Z., Boczeń S., Kurnatowski W.: Próba zaopatrzenia klejem tkankowym produkcji krajowej rany pęcherza mo­czowego u królików. Pol. Przeg. Chir. 1977, 49, 6a.
 12. Musierowicz A.: Próba zastosowania kleju tkankowego w wytwarzaniu przetoki pętlowej moczowodowo skórnej. Pol. Przeg. Chir. 1976, 48, 203.
 13. Musierowicz A., Borkowski A.: Zamknięcie przetoki pęcherzowo-pochwowej przy użyciu kleju tkankowego. Gin. Pol. Ii976, 47, 1057.
 14. Nazarian A.: Kombinowannyj transabdominovaginalnyj dostup pri opieratiwnom leczeniju tiażołych form moczepołowych swiszczej u żen-szczin. Urol. Nephrol. Moskwa 1975, 2, 52.
 15. Noszczyk W., Kubicki M.: Włas­ności klejów 2-cyanoakrylowych. Pol. Przeg. Chir. H970, 52, 380.
 16. Nóschel H., Gerl D., Seewald H.: Zur Problematik der Urogenital Fisteln beim Genitalkarzi-nowa. Dtsch. Ges. Wesen. 1670, 52, 380.
 17. Percherstorfer M., Wilche H., Zin-bauer B.: Klebenverfahren zum Blasenverschluss bei der suprapuibische Prosta-tectomie. Wi. Kl. WO. 1970, 82, 357.

correspondence

Klinika Urologiczna AM
ul. Curie-Skłodowskiej 24b
15-278 Białystok