PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Sense of coherence and social support in patients with a chronic kidney disease, undergoing hemodialysis
Article published in Urologia Polska 2008/61/4.

authors

Krystyna Kurowska, Magdalena Bukowska
Katedra i Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu

keywords

kidney chronic kidney disease hemodialysis social support sense of coherence (SOC)

summary

The level of the Sense of Coherence (SOC) is an element which explains the relationship between support and health. Another important
resource which directly influences patients’ health is social support. The aim of the study was to estimate the levels of SOC and
support in patients with chronic kidney disease (CKD) undergoing hemodialysis treatment. The study involved 67 patients of Dialysis
Station in the Nephrology, Arterial Hypertension and Internal Medicine Clinic of Jurasz Hospital, Bydgoszcz. The SOC level was assessed
using Antonovsky SOC-29 questionnaire and social support was measured using Kmiecik-Baran scale. The study shows that the SOC
level of the patients is mean (134.88). The level of emotional support is the lowest and the level of informational support is the highest.
Professional work and the main disease influence the level of global SOC and education differentiates the manageability and valuative
support. Estimation of SOC and scopes of support may become a prognostic determinant in care of a patient at different stages of
a chronic disease.

references

  1. Antonovsky A: Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Wydawnictwo Fundacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1995, 33, 42.
  2. Łuszczyńska-Cielak A: Czym jest dla psychologa poczucie koherencji? Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna. 2001, VIII (20), 56-68.
  3. Zawadzka B: Wpływ poczucia koherencji na adaptację do leczenia hemodializami. Nefrol Dial Pol 2000, 4, 50-53.
  4. Gruszczyńska E, Worsztynowicz A: Koncepcja salutogenezy i poczucia koherencji Aarona Antonovsky’ego. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna 1999, VI (17), 93-105.
  5. Sapilak BJ, Melon M, Hans-Wytrychowska A i in: Skala wsparcia społecznego – możliwości wykorzystania na stacji dializ. Family Medicine & Primary Care Review 2006, 8, 3, 753-755.
  6. Łuczyńska V, Gorchans E, Berezowska E, Wysiecki P: Oczekiwania pacjentów na informacje wobec personelu pielęgniarskiego. Zdrow Publ 2003, 113, 3, 259.
  7. Kozaka J: Jakość życia a poczucie koherencji kobiet chorych na raka jajnika. Psychoonkologia 2002, 6, 1, 13-19.
  8. Kurowska K: Rola poczucia koherencji i zachowań zdrowotnych przewlekle chorych. Zdrow Publ 2005, 115 (3), 385-390.

correspondence

Krystyna Kurowska
Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej
ul. Techników 3
85-801 Bydgoszcz
tel. (052) 585 21 94
krystyna_kurowska@op.pl