PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Traumatic injury to hydronephros
Article published in Urologia Polska 1986/39/1.

authors

Jan Leńko, Andrzej Bugajski, Adam Kwinta
Katedra i Klinika Urologii AM im. M. Kopernika w Krakowie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. zw. dr med. J. Leńko

summary

The authors report two patients in whom abdominal or lumbar trauma caused rupture of congenital hydronephros. The patients ignored this anomaly, and one of them had only one kidney. The diagnosis was based on urography and arterio­graphy.

references

  1. Babut J. M.: Spontaneous rupture hydronephrotic kidneys. Report of two cases in child. Ann. Urol., 1980, 14, 225.
  2. Bulow H? Frohmiiller H.: Ursachen, Diagnose und Therapie spontaner Nierenrupturen. Urologe A., 19975, 14, 269.
  3. Glen E.S.: Spontaneous intraperitoneal rupture of hydronephrosis. Brit. J. Urol., 1969, 41, 414.
  4. Knappenberger S., Ahers R., Gałuszka A.: Complete avulsion of renal pedicle by non penetrating trauma. J. Urol., 1963, 83, 3, 316.
  5. Krasoń S.: Pourazowe pęknięcie nerki z całkowitym oderwaniem szypuły nerkowej. Pol. Przeg. Chir., 1964, 36, 1(313.
  6. Laskownicki St.: Uszkodzenia nerek. Pol. Przeg. Chir., 1958, 30, 673.
  7. Ogreid P. J.: Traumatic haematuria in supernumerary hydro­nephrotic kidney. A case report. Scand. J. Urol. Nephrol., 1979, 13, 127.
  8. Staehler W.: Klinik und Praxis der Urologie, Georg Thieme, Stuttgart, 1959.
  9. Weber J.: Unterbrechung der Arteria renalis durch Unfall. Z. Urol., 1963, 56, 8/9, 525.