PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Comparison of clinical and pathological stage and grade of prostate cancer
Article published in Urologia Polska 2007/60/1.

authors

Jakub Dobruch 1, Andrzej Borówka 1, Gerard Grotthuss 1, Tomasz Dzik 1, Piotr Chłosta 2, Artur A. Antoniewicz 1
1 Klinika Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, I Zespół Dydaktyki Urologicznej - Oddział Urologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
2 Dział Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

keywords

prostate, prostate cancer, stage, radical prostatectomy

summary

The aim of the study. The aim of the present study is to determine the prevalence of under and over staging as well as under and over grading in contemporary patients undergoing radical prostatectomy (RP) and define important predictors of under staging.
Material and methods. Data of men who were subjected to open retropubic radical prostatectomy from 1st January 2001 to 31st March 2006 were analyzed.
Results. 128 (97%) and 4 (3%) patients were operated on due to clinically organ confined and locally advanced prostate cancer respectively. Mean age, sPSA and PSAD as well as mean number of positive cores in men with extraprostatic extension of PCa and in men with organ confined PCa did not differ significantly and resulted 62.3 (+/-6.1) and 61.9 (+/-5.5), 9.9 (+/-5.8) and 9.6 (+/-4.8), 0.29 (+/-0.21) and 0.26 (+/-0.17) and 3.9 (+/-2.4) i 3.1 (+/-2.0) respectively, median values were 62 and 61, 8.0 and 8.2, 0.22 and 0.21 and 3 i 3 respectively. In contrast mean Gl.s. evaluated before RP, percentage of positive cores and maximum percent of cancer within the core as well as mean GL.s. evaluated after RP were significantly greater and resulted 5,6 (+/-1.5) and 5.0 (+/-1.3) (p=0.01), 67.0 (+/-27,7) and 50,6 (+/-26.9) (p<0.01), 62.2 (+/-2.1) and 37,5 (+/-2.4) (p<0.001) and 6,3 (+/-1.4) and 5,4 (+/-1.1) (p<0.001) respectively, median values of these parameters were 5 and 5, 70 and 50, 68 and 37 and 7 i 5 respectively. Under grading occurred in 27 (20.5%) patients, and under staging occurred in 62 (47.0%) patients.
Conclusions. Extraprostatic extension and under staging of prostate cancer was found almost in half of the patient subjected to radical prostatectomy. Biopsy parameters are becoming strongly predictive as far as prostate pathology is considered. Under grading of prostate cancer was shown in 1/5 of operated men.

references

 1. Aus G, Abbou A, Heidenreich A, Schmid H-P et al: EAU Guidelines on Prostate Cancer - Zasady postępowania u chorych na raka gruczołu krokowego. Warszawa, Biuro Wydawnicze PTU 2004, 22-30.
 2. Borówka A, Siedlecki P, Demkow T i inni: Rak gruczołu krokowego. W książce: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych pod red. M Krzakowskiego. Warszawa, Polska Unia Onkologii, 2004: 248-268.
 3. Borówka A: Archiwum konsultanta krajowego w dziedzinie urologii. Dane niepublikowane.
 4. Dobruch J, Borówka A, Antoniewicz AA, Chłosta P: Radical prostatectomy in Poland. Urol Pol 2005, 58, 108-111.
 5. Gołąb A, Słojewski M, Gliniewicz B: Wpływ wyniku badania palcem przez odbytnicę, stężenia PSA w surowicy i ultrasonografii przezodbytniczej na wynik biopsji stercza (doświadczenia własne). Przeg Urol 2002, 3, 34-38.
 6. Dobruch J, Modzelewska E, Szempliński S i in: Stopień klinicznego zaawansowania raka stercza w momencie rozpoznania. Urol Pol 2006, 4, 269.
 7. Catalona WJ, Smith DS, Ratliff TL, Basler JW: Detection of organ-confined prostate cancer is increased through prostate-specific antigen-based screening. JAMA 1993, 25, 270, 948-954.
 8. Rietbergen JB, Hoedemaeker RF, Boeken Kruger AE: The changing pattern of prostate cancer at the time of diagnosis: characteristics of screen detected prostate cancer in a population based screening study. J Urol 1999, 161, 1192-1198.
 9. Dobruch J, Borówka A, Antoniewicz AA, Chłosta P: Badania przesiewowe mające na celu wczesne wykrycie raka stercza: uwarunkowania wynikające z epidemiologii i historii naturalnej. Metody diagnostyczne. Urol Pol 2004, 3, 12-22.
 10. Labrie F, Candas B, Cusan N et al: : Diagnosis of advanced noncurable prostate cancer can be practically eliminated by prostate-specific antigen. Urology 1996, 47, 212-217.
 11. Smith DS., Humphrey PA, Catalona WJ: The early detection of prostate carcinoma with prostate-specific antigen. Cancer 1997, 80, 1852-1856.
 12. Borówka A, Chłosta P, Antoniewicz AA, Dobruch J: Ultrasonografia w urologii. Ultrasonografia przezodbytnicza stercza - aspekty kliniczne i praktyczne. Ultrasonografia 2004, 16, 17-28.
 13. Partin AW, Kattan MW, Subong EN et al: Combination of prostate-specific antigen, clinical stage, and Gleason score to predict pathological stage of localized prostate cancer. A multi-institutional update. JAMA 1997, 277, 1445-1451.
 14. Ung JO, Richie JP, Chen MH et al: Evolution of the presentation and pathologic and biochemical outcomes after radical prostatectomy for patients with clinically localized prostate cancer diagnosed during the PSA era. Urology 2002, 60, 458-463.
 15. Grossfeld GD, Chang JJ, Broering JM et al: Under staging and under grading in a contemporary series of patients undergoing radical prostatectomy: results from the Cancer of the Prostate Strategic Urologic Research Endeavor database. J Urol 2001, 165, 851-856.
 16. Flemming ID, Cooper JS, Hemson DE et al: American Joint Committee on Cancer Staging Manual, 5th ed. Philadelphia, JP Lippincott 1997, 219-222.
 17. Prestigiacomo AF, Stamey TA: Physiological variations of prostate specific antigen in the 4.0 to 10.0 ng/ml range in male volunteers. J Urol 1996, 155, 1977-1980.
 18. Montironi R, Mazzuccheli R, Scarpelli M et al: Gleason grading of prostate cancer in needle biopsies or radical prostatectomy specimens: contemporary approach, current clinical significance and sources of pathology discrepancies. BJU Int 2005, 95, 1146-1152.
 19. Carlson GD, Calvanese CB, Kahane H, Epstein JI: Accuracy of biopsy Gleason scores from a large uropathology laboratory: use of a diagnostic protocol to minimize observer variability. Urology 1998, 51, 525-529.
 20. Derweesh IH, Kupelian PA, Zippe C et al: Continuing trends in pathological stage migration in radical prostatectomy specimens. Urol Oncol 2004, 22, 300-306.
 21. DiMarco DS, Blute ML, Zincke H et al: Multivariate models to predict clinically important outcomes at prostatectomy for patients with organ-confined disease and needle biopsy Gleason scores of 6 or less. Urol Oncol 2003, 21, 439-446.
 22. Steinberg DM, Sauvageot J, Piantadosi S, Epstein JI: Correlation of prostate needle biopsy and radical prostatectomy Gleason grade in academic and community settings. Am J Surg Pathol 1997, 21, 566-576.
 23. King CR: Patterns of prostate cancer biopsy grading: trends and clinical implications. Int J Cancer 2000, 90, 305-311.
 24. Johnstone PA, Riffenburgh R, Saunders EL, Willison FW: Grading inaccuracies in diagnostic biopsies revealing prostatic adenocarcinoma: implications for definitive radiation therapy. Int J Radiation Oncology, Biology, Physics 1995, 32, 479-482.
 25. Robein JA: Results of radical prostatectomies for cancer: a retrospective multicenter study on 918 cases. Journal d Urologie 1994, 100, 121-127.
 26. Ogura Y, Sakata Y, Wakita T et al: Treatment results of radical prostatectomy in clinical stage B and C prostate cancer: comparison of the neoadjuvant therapy group versus the surgery group; retrospective analysis of 80 cases. Acta Urologica Japonia 2003, 49, 515-520.
 27. Dobruch J, Borówka A, Dzik T i in: Dodatnie marginesy chirurgiczne po prostatektomii radykalnej wykonanej z powodu raka gruczołu krokowego: część I. Urol Pol 2006, 2, 87-94.
 28. Borówka A, Dobruch J, Dzik T i in: Dodatnie marginesy chirurgiczne po prostatektomii radykalnej wykonanej z powodu raka gruczołu krokowego: część II. Urol Pol 2006, 2, 95-98.
 29. Postma R, Leenders GJLH, Roobol MJ et al: Tumor features in the control and screening arm of a randomized trial of prostate cancer. Eur Urol 2006 (w druku).
 30. Kattan MW, Eastham JA, Wheeler TM et al: Counseling men with prostate cancer: a nomogram for predicting the presence of small, moderately differentiated, confined tumors. J Urol 2003; 170; 1792-1797.

correspondence

Jakub Dobruch
Międzyleski Szpital Specjalistyczny
Oddział Urologii
ul. Bursztynowa 2
04-749 Warszawa
tel. 0 503 072 230
kubadobr@wp.pl