PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Value of paliative radio-therapy in patients with local advmnced urinary bladder cancer
Article published in Urologia Polska 1994/47/4.

authors

Ryszard Krynicki, Piotr Pęczkowski, Danuta Gajl
II Zakład Teleradioterapii Centrum Onkologii — Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie
w Warszawie
Kierownik — Prof. dr hab. med. A. Hliniak
Dyrektor Centrum Onkologii — Prof. dr hab. med. A. Kułakowski

summary

Direct analgesic and haemostatic effect after paliative radio-therapy of 21 patients with
advanced urinary bladder cancer has been presented in the paper. Paliative radio-therapy with
high fractional units has been proved effective in haemostasis in 16/21 patients and in analgesia
in 10/21 patients in the period of 1-12 months.

references

  1. 1. Chan R.C., Bracken R.B.,Jonson D.E.: Single dose whole pelvis megavoltage irradiation for palliative control of hematuria or ureteral obstruction. J. Urol. 1979, 122, 750. —
  2. 2. Fossa S.D., Hosbach G.: Short — term moderate — dose pelvic radiotherapy of advanced bladder carcinoma. Acta Oncolog. 1991, 30, 735. —
  3. 3. Fosssa S.D., Kavalhus U., Sauer Z., i wsp.: Radioterapy of T4 bladder carcinoma. Radiother. Oncol. 1984, 1, 291. —
  4. 4. Pamiętniki XXII Zjazdu PTU, Wrocław 1992, Urol. Pol. Suplement (45) 1992. — 5. Perez C.A., Brady L.W.: Principles and practice of radiation Oncology. 1992, 1036. —
  5. 6. Reinfuss M., Weiss M., Skołyszewski J.:Wyniki paliatywnej teleradioterapii chorych na zaawansowanego raka pęcherza moczowego. Nowotwory 1993, 43 (3), 206.
  6. 7 . Silber I., Bowles T., Cordonnier JJ.: Palliative treatment of carcinoma of the urinary blader. Cancer, 1969, 23, 586. —
  7. 8. Szkodny A., Prajsner A., Zieliński J.: Naciekający rak pęcherza moczowego (T2, T3, T4) w Polsce. Urol. Pol. 1989.42.(3), 145. —
  8. 9. Wijkstrom H., Naslud I., Ekman P. i wsp.:Short-term radiotherapy as palliative treatment in patient with transitional cell bladder cancer. Br. J. Urol. 1991, 67, 74. —
  9. 10. Zieliński J.: Onkologia Urologiczna. PZWL Warszawa 1986, 120.

correspondence

lek. med. Ryszard Krynicki
II Zakład Teleradioterapii
Centrum Onkologii
02-781 Warszawa, ul. Findera 101