PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Double stage electroresection of large bladder tumours
Article published in Urologia Polska 1994/47/4.

authors

Jacek Ogrodnik, Bronisław Stawarz
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii
Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Instytutu: Prof. dr hab. med. H. Płachta
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med B. Stawarz

summary

Authors report 6 patients with large, primary tumor of bladder who underwant
transurethral resection of tumors in two steps. Authors pay attention to such advantages as
shorter time of operation, easier techni±ues and less risk of bladders perforation. Moreover, in
penod 8-20 months there were no reccurences of bladder tumor observed

references

 1. 1. Agarwal M., Palmer J.H., Mufti R.: Transurethral resection for a large prostate — is it safe? Brit. J. Urol., 1993, 72, 318-321. —
 2. 2. Borkowski A.: Rozwój aktualnych koncepcji na TEMAT: definitywnego odprowadzenia moczu Urol. Pol., 1990, 43, 3, 137-152. —
 3. 3. Herr H.W.: Transurethral resection in regionally advanced bladder cancer. Urol. Clin. North. Am., 1992,194,695-700. —
 4. 4. Hinman F.: Recurrence of bladder tumors by surgical implatation. J. Urol., 1956, 75. 695. —
 5. 5. Fuse H., Sakai T., Klimura H., Katayama T.:Recurrence of superficial bladder tumours after transurethral resection. Int. Urol. Nephrol. 1992, 24 (6), 617-23. —
 6. 6. Miki M., Orikasa S.: Minimally invasive surgery Nppon-Hinyokika-Gakkai-Zasshi. 1992; 83(6):823-9. —
 7. 7. Soloway M.S., Patel J.: Surgical techni±ues for endoscopic resection of
 8. bladder cancer. Urol-Clin-North-Am. 1992; 19 (3): 467-71. —
 9. 8. Szkodny A.: Urologia pod red. J. Zielińskiego i J. Leńki 1993, III, 429-34. —
 10. 9. Zaj±czkowski T., Kirshall H.,Straube W.: Jednoczasowa przezcewkowa elektroresekcja nowotworów pęcherza i gruczolaka stercza; Urol. Pol., 1992, 45, 4, 265-269. —
 11. 10. Zieliński J.: Onkologia urologiczna pod red. J. Zielińskiego, PZWL, 1989, 150-53.

correspondence

: Klinika Urologii CSK WAM
00-909 Warszawa, ul. Szaserów 128