PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Condyloma gigantum penis (Tumour Baschke-Loewenstein) Description of the case
Article published in Urologia Polska 1994/47/1-2.

authors

Wojciech Ejchman 1, Jarosław Wejman 2, Andrzej Sadowski 1
1 Z Kliniki Urologii PSK nr 1 Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. M. Kazoń
2 Z Zakładu Patomorfologii PSK nr 1 Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie
Kierownik Zakładu: Dr n. med. K. Bardadin
Dyrektor Szpitala: Dr n. med. K. Bardadin

summary

Authors have presented clinical and patomorphological aspects of etiology and of
differencial diagnosis of condyloma gigantum, acuminate and planoepithelial carcinoma of
penis, and particularly its uniąue form-carcinoma verrucosum in 55 year old patient with
condyloma gigantum penis treated operatively

references

  1. 1. Bogomoletz W.V., Potet F., Molas G.:Condylomata acuminata, giant condyloma acuminatum [Buschke-Loewenstein tumor] and verrucous sąuamous carcinoma of the perianal and anorectal region: a continuous precancerous Spectrum? Histopathology., 1985, 9, 1155. —
  2. 2.Bawson D.F., Duckworth J.K., Bernhardt H., Young J.M.: Giant condyloma and verrucous carcinoma of the genital area. Archives of Pathology, 1965, 79, 225. —
  3. 3. Lowe D., McKee P.H.: Verrucous carcinoma of the penis (Buschke-Loewenstein tumor): A clinicopathological study Br. J. Urol., 1983, 55, 427. —
  4. 4. NoelJ.C, Vandenbossche M., Pery M.O.: Verrucous carcinoma of the Penis: Importance of Human Papillomavirus Typing for Diagnosis and Therapeutic Decision. Eur. Urol., 1992, 22, 83. —
  5. 5. South L.M., O\\\'Sullivan J.P., Gazet J.C: Giant condyloma of Buschke and Loewenstein. Clinical Oncology, 1977, 3, 107. —
  6. 6. Witeska A., Walczak L., Dutkiewicz S., Wejman J., Rogoziński T., Jarski A.: Rak prącia-carcinoma planoepitheliale typus bowenoides invasivum i jego związek z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego. Urol. Pol., 1993 [praca przyjęta do druku]. —
  7. 7. Witeska A., Walczak L., Dutkiewicz S., Rogoziński T., Wejman J.: Operacje oszczędzające w stanach przednowotworowych i rakach prącia po wykryciu infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego [HPV]. Urol. Pol. (praca zgłoszona do publikacji).

correspondence

dr n. med. Wojciech Ejchman
00-116 Warszawa, ul. Czerniakowska 231
Klinika Urologii PSK i CMKP