PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Cystectomy with urinary diversion into Sigmoid Colon in high risk Patients with urinary Bladder cancer
Article published in Urologia Polska 1994/47/1-2.

authors

Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Cezary Torz, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski
Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: Prof. dr. med. A. Borkowski

summary

Results of 25 patients with advanced carcinoma of the urinary bladder treated with
cystectomy and urinary diversion into sigmoid colon were presented. Observed morbidity was
discussed. Analysis of survival showed that 40% of the patients survived 2 years after operation,
but only 8°o survived 3 years.
Cystectomy with urinary diversion into sigmoid colon in spite of known negative side
effects of such diversion, in selected cases improves ±uality of life of the patient

references

 1. 1.Blandy J., England H,, Evans S., Hope-Stone H., Mair G., Mantell B., Oliver R., Paris A., Risdon R.: T-3 Bladder cancer — the caase for salvage cystectomy. Br. J. Urol., 1980, 52,506.
 2. 2. Borkowski A., Czaplicki M., Torz C: zastępczy niskoci¶nieniowy pęcherz z jelita cienkiego u chorych po cystektomii z powodu naciekaj±cego raka pęcherza moczowego — 3 letnie obserwacje. Urol Pol., 1993, 46, 2, 115.
 3. 3. Bricker E.: Bladder substitution after pelvic evisceration. Surg. Cl. N. Amer., 1950, 30 1511. —
 4. 4. Drago J., Rohn er T.\\\\ Bladder cancer:Results of radical cystectomy for invasive and recurrent superficial tumors. J. Urol., 1983, 130, 460. —
 5. 5. Ferris D., Odel H.\\\\ Electrolyte pattern of blood after bilateral ureterosigmoidostomy. J.A.M.A., 1950, 142, 634. — 6. Fowler J., Hart A., Duncan W.: The effects of radiotherapy on the integrity of the ureteroileal segment following cystectomy. Br. J. Urol., 1982, 54, 126.
 6. 7. Goodwin W., Harris H., Kaufman J., Beal J.:Open transcolonic ureterointestinal anastomosis: new approach. Surg. Gynecol. Obstet., 1953, 97, 295. —
 7. 8. Jasiński R.: Transplantacja moczowodów do kiszki prostej z powodu wrodzonego wynicowania pęcherza moczowego. Pam. Tow. Lek. Warszawskich 1897, 93, 1, 244. —
 8. 9. Malczyk E., Darewicz J., Gałek L., Darewicz B.: Do¶wiadczenie w kilkuletnim stosowaniu operacji Goodwina u chorych z rakiem pęcherza moczowego. Urol. Pol. Sup., 1992, 122. —
 9. 10. Murray K., Nurse D., Mundy A.: Secreto-motor function of intestinal segments used in lower urinary tract reconstruction. Br. J. Urol., 1987, 60, 532.
 10. 11.Novak R.: Antireflux ureteroileosigmoidostomy by means of ileal intussusception. Eur. Urol., 1981, 7, 118. —
 11. 12. Osborn D., Honan R., Palmer M., Barnard R., Mclntyre £>., Pointon R.\\\\ Factors influencing salvage cystectomy results. Br. J. Urol., 1982, 54, 122. —
 12. 13. Rozciszewski K.: O przeszczepianiu moczowodów do odbytnicy. Med., 1892, 20 34, 555. —
 13. 14. Riddle P., Khan O., Fitzpatrick J., Oliver R.: Prognostic factors influencing survival of patients receiving intravesical epodyl. J. Urol., 1982, 122, 430. —
 14. 15. Simon J.:Ectopic vesicle:operation for diverting the orfices of ureters into the rectum: temporary success; subse±uent death; autopsy. Lancet, 1852, 2, 568. —
 15. 16. Skiner D., Crawford E., Kaufman J.: Complications of radical cystectomy for carcinoma of the bladder. J. Urol., 1980, 123, 640. —
 16. 17. Smith J. Whitmore W.: Salvage cystectomy for bladder cancer after failure of definitive irradiation. J. Urol., 1981, 125, 643. —
 17. 18. Studer U., Ackermann D., Casanov± G., Zingg E. \\\\ Three years experience with an ileal low pressure bladder subsitute. Br. J. Urol., 1989, 63, 43. —
 18. 19. Wesołowski S.: Zagadnienie odprowadzenia moczu do przewodu pokarmowego. Pol. Przeg. Chir., 1951, 1, 47. —
 19. 20. Zieliński J., Leńko J.: Urologia. PZWL, Warszawa, 1993, t. 2, 335.

correspondence

dr. med. Maciej Czaplicki
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4
Klinika Urologii