PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Numerous anomalies of the single urinary system, one-stage operation
Article published in Urologia Polska 1993/46/4.

authors

Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński
Z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego
Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Z.H. Kaliciński

summary

Authors present 2 years old boy with a single kidney and ureteropelvic junction obstruction,
ring ureterostomy and ureterovesical stenosis with megaureter treated by one-stage operation.

references

  1. 1. Cope J. R.\\\\ Congenital absence of the kidney — problems in diagnosis and management. J. Urol., 1982, 127, 1, 102.
  2. 2. Hanna M.K.: Recent advances and further experience with surgical techniąues for one-stage total remodeling of massively dilated ureters. Urology, 1982, 19, 5, 495. —
  3. 3. Koff S.A., Homsy Y., Pison C, Kass EJ., Maizeh M.\\\\ UPJ obstruction in neonates:renal scaning\\\'s role. Dialogues in Pediatric Urology., 1988, 11, 10. —
  4. 4. Maizeh M., Smith C.K., Firlit C.F.: The management of children with vesicoureteral reflux and ureteropelvic junction obstruction. J. Urol., 1984, 131, 4, 722-727. —
  5. 5. Okłot K.: Olbrzymie wodonercze jedynej nerki u dzieci leczone operacyjnie. Probl. Chir., 1985, 12, 49-52. —
  6. 6. Szymkiewicz Cz., Smigielski M., Pędich M.: Czasowe nadpęcherzowe odprowadzenie moczu u niemowląt. Probl. Chir. Dziec, 1985, 12, 96- 101. —
  7. 7. Williams D.I., Whitaker RM.,Barrot T.M.,Keeton J.E.: Urethral valves. Br J. Urol., 1973, 45, 200.

correspondence

dr med. Tadeusz Bokwa
Klinika Chirurgii Dziecięcej CSK WAM
00-909 Warszawa, ul. Szaserów 128