PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Traumatic detachment of inferrior epigastric artery after microvascular surgery performed to treat impotence
Article published in Urologia Polska 1992/45/1.

authors

Jacek Kudelski, Tadeusz Werel
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med J. Darewicz

summary

Presented here is a 39 year old male treated at the Department of Urology for sexual function disorders. After a month from Virag III vascular surgery the patient suffered traumatic detachment of inferior epigastric artery above the site of microanastomosis.

references

  1. 1. Darewicz J., Gałek L.\\\\ Arterializacja żyły grzbietowej prącia głębokiej w leczeniu impotencji pochodzenia naczyniowego. Urol. Pol., 1990, 43, 2, 86. —
  2. 2. Darewicz J., Gałek L., Darewicz B., Badyda J.\\\\ Chirurgiczne leczenie impotencji pochodzenia naczyniowego. II Sympozjum Mikrochirurgii Polskiego Towarzystwa Chirurgów Piast, i Rekonstrukcji. Wrocław 1990. Materiały zjazdowe. —
  3. 3. Darewicz J., Gałek L.\\\\ Rewaskularyzacja ciał jamistych prącia w leczeniu impotencji naczyniopochodnej. Urol. Pol., 1990, 43, 1, 13. —
  4. 4. Darewicz J., Gałek L., Rogowski K.: Sprawozdanie z III Światowego zjazdu na temat leczenia impotencji. Boston 1988. Urol. Pol., 1989, 42, 2, 133.

correspondence

lek. med. Jacek Kudelski Klinika Urologii Akademii Medycznej ul. M. Sklodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok