PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Congenital polipus of posterior urethra in children
Article published in Urologia Polska 1993/46/2.

authors

Andrzej Jankowski, Katarzyna Bernardczyk
Z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. W. Zieliński Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. M. Krawczyński

summary

Two children with disuria have been received and treated in the Clinic.
The congenital polyps of the posterior urethra was the cause of their trouble.
Diagnosis and treatment of this rare malformation has been described

references

 1. 1. Bruijnes E., de Wall J.G., Scholtmeijr R.J., den Hollander J.C.: Congenital polyp of the prostatic urethra in childhood. Report of 3 cases and review of literature. Urol. Int., 1985, 40, 287-291. —
 2. 2. Cendron J., Melin Y., Baviera D.E., Alaoui-Drai A.:Polype de l\\\'uretre posterieur.A propos de 6 cas. Chir. Pediatr., 1985, 26, 356-361. —
 3. 3. De Filippi G., Dereni L.E., Coppi M., Biggi E.: Sonographic diagnosis of urethral polyp in a child. Pediatr. Radiol. 983, 13, 351-352. —
 4. 4. Foster R.S., Garrett R.A.: Congenital posterior urethral polyps. J. Urol., 1986, 136, 670-672. —
 5. 5. Gomuła A., Borówka A., Borkowski A., Judycki J.: Wrodzony polip cewki moczowej u chłopców. Ped. Pol., 1986, 61, 725-728. —
 6. 6. Kimche D., Łask D.: Congenital polyp of the prostatic urethra. J. Urol., 1982, 127, 134. —
 7. 7. Pypno W., Witeska A.: Polip cewki tylnej u 14-letniego chłopca przyczyną masywnego krwiomoczu. Urol.Pol., 1990,43, 290-291. —
 8. 8. Schafer J., Porkolab L., Pinter A.: Kongenitale Urethralpolypen. Einseltener Grund der obstruktiven Uropathie im Kindesalter. Urologe A. 1989, 28, 80-83. —
 9. 9. Stadaas J.O.: Pedunculated polyp of the posterior urethra in children causing reflux andhydronephrosis. J. Ped. Surg., 1975, 8, 517-521. —
 10. 10. Youssif M.: Posterior urethral polyps in infants and children. Eur. Urol., 1985, 11, 69-70.
 11. 11. Zachwiej J., Witeska A.: Polyps of the urethra in children. Int. Urol. Nephrol., 1979,11, 49-55.

correspondence

doc. dr hab. med. Andrzej Jankowski
Klinika Chirurgii Dziecięcej IP AM
60-572 Poznań, Szpitalna 27/33