PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Remarks concerning ultrasonography in urological out-patients departments
Article published in Urologia Polska 1992/45/2.

authors

Jerzy Zieliński
Z Poradni Urologicznej Górniczego Centrum Medycznego (GCM)
w Katowicach — Ochojcu
Dyrektor GCM: dr n. med. J. Wilk
i z I Katedry i Kliniki Urologii Śl. AM w Katowicach
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. A. Szkodny

summary

In urological out patients departments ultrasonographic examination allows to desist from performing urography in the diseases of organs within the pelvis minor, while very often in renal colic and usualy in haematuria and congenital renal anomalies it cannot replace radiological examination.
It constitutes a valuable but not always absolutely reliable factor in differentiating between renal colic and other types of violent abdominal pains. With an erroneous diagnosis of calyceal lithiasis, smali renal cysts and asymptomatic BPH it often leads to unnecessary fears in patients.

references

  1. 1. Bażko E., Jakubowski W.: Znaczenie badań ultradźwiękowych w diagnostyce różnicowej chorób nerek. Część I — badania kliniczne. Pol. Przeg. Rad., 1987, 51, 255. —
  2. 2. Bażko E., Jakubowski W.: Znaczenie badań ultradźwiękowych w diagnostyce różnicowej chorób nerek. Część II — opracowanie statystyczne. Pol. Przeg. Rad., 1988, 52, 29. —
  3. 3. Graban W,, Jakubowski W.: List do Redakcji Pol. Tyg. Lek., 1983, 38, 494.
  4. 4. Jakubowski W., Kazoń M„ Kowalski H., Graban W., Antczak J., Bażko E., Elwertowski M.\\\\ Wartość badań ultradźwiękowych w diagnostyce schorzeń nerek i dróg moczowych. Pol. Przeg. Rad. i Med. Nukl., 1984, 46, 271. —
  5. 5. Jakubowski W.: Badania ultradźwiękowe narządów jamy brzusznej, przestrzeni zaotrzewnowej i szyi. Pol. Arch. Med. Wewn., 1984, 72, 73. —
  6. 6. Jakubowski W. (red.): Diagnostyka ultradźwiękowa. PZWL, Warszawa, 1989, 122. —
  7. 7. Studniarek M., Gajewicz W., Dobek J., Szymańska J: Porównanie skuteczności diagnostycznej USG i KT w ocenie stopnia zaawansowania raków nerek. Pol. Przeg. Rad., 1988, 52, 219

correspondence

prof. dr hab. Jerzy Zieliński 40-058 Katowice, ul. Skłodowskiej C. 30 m 9