PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Treatmewt of recurrent short strictures of the urethra with the use of mesh graft and internal splinting
Article published in Urologia Polska 1991/44/3.

authors

Andrzej Prelich
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. L. Jeromin
Dyrektor Instytutu: prof, dr hab. med. A. Sołtysiak

summary

The paper presents own method of tresting recurrent stricture at a short section of the urethra Wirth the use of mesh graft and own urelthral spiral. They were endoscopically introduced into the opened stricture. Treatment results of 14 .patients operated by this method are described here. Good results were achived in 13 patients, and improvement in 1 patient.

references

  1. 1. Chion R. K., Ercole C. J.: Endourethroplasty: a useful techniąue in the management of complicated posterior urethral strictures. J. Urol., 1987, 137, 4, Abstr. 288: 175 A. —
  2. 2. Hautmann R.: Was gibfs neues in der Urologie. Vortrag ge-halten auf de XXXIX Kongress der Deutschen Gesellschaft fur Urologie, e. V., Stuttgart 14—17 Oktober 1987, 8. —
  3. 3. Jeromin L., Prelich A.: Pierwsze doświadczenia w leczeniu nawrotowych, krótkich zwężeń cewki moczowej przy pomocy uretrotomu optycznego i sprężyny cewkowej własnego pomysłu. XX Zjazd P.T.U., Katowice, 16—17. IX. 1988, streszcz. 71. —
  4. 4. Petterson S., Asklin B., Bratt C. G.: Endourethral Urethroplasty: a simple method for treatment of urethral strictures by internal urethrotomy and primary split grafting. Brit. J. Urol., 1978, 50, 157.
  5. 5. Prelich A., Jeromin L.\\\\ Pierwsze doświadczenia w leczeniu nawrotowych, krótkich zwężeń cewki moczowej przy pomocy uretrotomu optycznego i sprężyny cewkowej własnego pomysłu. Urol. Pol., 1989, 42, 185. —
  6. 6. Prelich A.: Leczenie nawrotowych zwężeń cewki moczowej z użyciem siatkowatego przeszczepu naskórkowego we własnej modyfikacji. Urol. Pol, 1990, 43, 237.

correspondence

dr n. med. Andrzej Prelich ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, Klinika Urologii AM.