PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

VESICOVAGINAL FISTULA AS A COMPLICATION OF TRANSURETHRAL INCISION OF URETEROCELE
Article published in Urologia Polska 1991/44/1.

authors

Cezary Brzozowski, Tadeusz Krzeski, Andrzej Borówka
Z Katedry i Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Warszawie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. zw. dr hab. med. T. Krzeski
Dyrektor Instytutu: prof. zw. dr hab. med. M. Szostek

summary

An exceptional complication after transurethral incision of ectopic ureterocele — vesicovaginal fistula — is reported. Healing of the fistula was obtained after three operations.

references

  1. 1. Borówka A.. Judycki J.: Przetoka pęcherzowo-pochwowa po przeciwodpływowym przeszczepieniu moczowodu. Wiad. Lek., 1986, 39, 6, 408. —
  2. 2. Kelly J.: Vesico-vaginal fistulae. Br. J. Urol. ,1979, 51, 208. —
  3. 3. Krzeski T.: Urologia dziecięca. PZWL, Warszawa, 1985. —
  4. 4. Persky L,, Forsythe W. E., Herman G.: Vesico--vaginal fistulas in childhood. Urology, 1980, XV, 1, 36. —
  5. 5. Zieliński J.: Avoi-dance of vesicoureteral reflux after transurethral meatotomy for ureterocele. J. Urol., 1962, 88, 386.

correspondence

lek. med. Cezary Brzozowski, 02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4, Klinika Urologii AM