PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

PELVIC AND URETERAL NEOPLASMS IN THE MATERIAL OF A UROLOGY DEPARTMENT
Article published in Urologia Polska 1991/44/1.

authors

Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Andrzej Nowak, Wojciech Szewczyk, Krzysztof £ukoję
Z I Katedry i Kliniki Urologii ¦l. AM w Katowicach Kierownik Kliniki: prof, dr hab. med. A. Szkodny

summary

A retrospective analysis is presented of 18 patients treated for pelvic and ureteral neoplasms in the years 1978—1988. They accounted for 0.06% of all patients operated on in that period. Pelvic neoplasms were found in 13 cases and ureteral in 5. Of greatest diagnostic usefulness were Computerized tomography and ureteropyelography. In 4 cases eoexistent bladder tumours were found. Treatment was surgical, one patient died early after the operation, and two died 6 and 8 months after it. Nine patients are alive surviving for 1 to 10 years, mean 3.6 years.

references

 1. 1. Bar K., Myrta J., Prajsner A.: Trudno¶ci diagnostyczne pierwotnego nowotworu moczowodu. Wiad. Lek., 1985, 38, 4. —
 2. 2. Bloom N. A., Vidone R. A., Lytton B.: Primary carcinoma of the ureter: a report of 102 new cases. J. Urol., 1970, 103, 590. —
 3. 3. Grabstald II., Whitmore W. F. Jr., Melamed M. R.: Renal pelvic tumors. J. Am. med. Ass. 1971, 218, 845. —
 4. 4. Karasewicz B., Darewicz K., Cylwik B.: Rozpoznawanie i leczenie pierwotnego raka moczowodu. Urol. Pol., 1985, 38, 76. —
 5. 5. Kasztelan Z.: Primare Harnleitergeschwulste. Z. Urol. Nephr., 1873. 66. 561. —
 6. 6. Kakizoe T., Fujita J., Murase T., Matsumoto K., Kishi K.:Transitional cell carcinoma of the bladder in patients with renal pelvic and ureteral cancer. J. Urol., 1980, 124, 17. —
 7. 7. Kirkali Z,, Mofjat L. E. F,, Deane R. F., Kyle K. F., Graham A. G.: Urothelial tumours of the upper urinary tract. Brit, J. Urol., 1989, 64, 18. —
 8. 8. Otulakowski B.: Pierwotny rak moczowodu. Urol. Pol., 1978, 1, 83. —
 9. 9. Kubenstein M. A., Walz B. J., Bucy J. C: Transitional cell carcinoma of kidney: 25 year experience. J. Urol., 1978, 119, 594. —
 10. 10. Strong D. W., Pearse H. D., Tank E. S. Jr., Hodges C. V.: The ureteral stump after nephroureterectomy. J. Urol., 1976, 115, 654.
 11. 11. Szymanowski J., Eichman M.: Nowotwory miedniczek nerkowych i moczowodów w materiale oddzia³u urologii Szpitala Bielańskisgo w Warszawie. Urol. Pol., 1981, 34, 123. —
 12. 12. Wiliams C. B., Mitchell J. P.: Carcinoma of the renal pelvis: a review of 43 cases. Brit. J. Urol., 1973, 45, 370. —
 13. 13. Zachwiej J.: Ocena wyników leczenia operacyjnego nowotworów miedniczek nerkowych i moczowodu. Praca doktorska, CMKP, Klinika Urologii, Warszawa, 1978.
 14. 14. Zieliński J., Patrzyk W., Teneta L., Duda W., Glasek J., Kli¶ A.: Angiografia w guzach miedniczki nerkowej. Urol. Pol., 1985, 38, 4, 24.1.

correspondence

dr med. Krzysztof Bar, 40-073 Katowice, ul. Strzelecka 9