PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Carcinoma of penis and its connection with human papiloma virus inflammation
Article published in Urologia Polska 2002/55/2.

authors

Sławomir Dutkiewicz 2, Marek Tomasz Szkoda 3, Alojzy Witeska 1
1 Klinika Urologii CSK MSWiA w Warszawie Kierownik kliniki: prof, dr hab. Alojzy Witeska
2 Centrum Attis w Warszawie Konsultant ds. urologii: dr hab. Sławomir Dutkiewicz 3 Zakład Wirusologii Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Kierownik zakładu: prof, dr hab. Mirosław Kańtoch

keywords

penis, penile carcinoma, HPV, Virus inflammation, HPV diagnosis

summary

The paper presents a problem of penis carcinoma, the ethiology of which is connected with human papilloma virus (HPV) inflammation.
In pre-cancer stages and in cases of penis carcinoma the necessity of a virusological investigation of the patient\'s sexual partners is emphasized. Such virusological investigation as well as cooperation with gynaecologists in diagnosing penis cancer, may lead to early diagnosis of cancer lesions in sexual partners. In discussing the treatment of HPV inflammation it is emphasized that this should be as uninvasive as possible.

references

 1. 1. Silins L, Dillner J: Papillomavirus Report. 8; 3. Leeds U. P. 2000.
 2. 2. Evandcr M, Frazer JH, Payne E: Identification of the alpha-6 integrin as a candidate receptor for papillomaviruses. J Virol 1977; 71: 2449-2456.
 3. 3. Chow LX Broker TR: Papillomavirus DNA replication. Inte-rvirology 1994; 37: 150-152.
 4. 4. Murphy FA, Fauquet CM, Bishop DHL, Gharbial SA, Ja-rvis AW, Martelli GP, Mayo MA, Summers MD: Vims Taxonomy. Arch of Virology 1995; supl. 10.
 5. 5. Bonnez W: Papillomavirus Report. 9; 2. Leeds U. P. 1998.
 6. 6. Thomas JT, Laimins LA, Ruesch MN: Papillomavirus Report. 9; 3. Leeds U. P. 1998.
 7. 7. Di Paolo JA Jones C: Papillomavirus Report. 10; 1. Leeds U. E1999.
 8. 8. Kuhne Ch., Banks L: Papillomavirus Report. 10; 6. Leeds U. P. 1999.
 9. 9. Borrel A: Epithelioses infectienses et epitheliomas. Ann Inst Pasteur 1903, 17, 81-112.
 10. 10. Griffiths TRJ, Mellon JK.: Wims brodawczaka ludzkiego i nowotwory urologiczne: I. Wiedza podstawowa i rola w raku prącia. BJU Intern. 1999, 4 (5), 37-45
 11. 11. Alani RM, Mungcr K: Human papillomaviruses and associated malignancies. J Clin Oncol 1998; 16: 330-337.
 12. 12. Nguyen Xuan Chu., Pham Bień Tam: Cancer of the penis in the Vietnamese. Presse Med. 1954; 62 (6): 125.
 13. 13. Wileska A, Dutkiewicz. S, Walczak L, Rogoziński T. Wejman J: Operacje oszczędzające w stanach przednowotworowych i rakach prącia po wykryciu infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Uroi Pol 1994; 47, 4: 256-261.
 14. 14. Dutkiewicz S, Witeska A: Human Papillomavirus (HPV) infection in premalignancy and carcinoma of the penis. Clinical relevance. Materia Medica Polona 1994; 26,4 (91): 139-141.
 15. 15. Obalek S, Jabłońska S, Orth G: Bowenoid papulosis of the male and female genitalia: Risk of cervical neoplasia. J Am Acad Dermatol 1986; 14: 433-444
 16. 16. Obalek S\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\', Jabłońska S, Orth G: HPV associated intraepithelial neoplasia of external genitalia. Clinica in Dermatology 1985; 3 (4): 104-113.
 17. 17. Witeska A, Walczak L, Dutkiewicz S, Wejman J, Rogoziński T, Jarski A: Rak prącia - carcinoma planoepithelialc typus bowenoides invasivum i jego związek z zakażeniem winisem brodawczaka ludzkiego. Uroi Pol 1993; 46,4: 326-331.
 18. 18. Matecka-Nowak M: Ocena częstości występowania zakażeń wirusa brodawczaka ludzkiego w stanach przedrukowych i rakach szyjki macicy. (Rozprawa doktorska). Poznań, 1992.
 19. 19. Center for Diseases Control and Prevention. Guidelines for treatment of Sexually transmitted Diseases 1998; MMWR; 47RR1.
 20. 20. Frisch M, Friis S, Kjaer SK, Melbye M: Falling incidence of penis cancer in an uncircumcised population. Br Med J 1995: 311: 1471.
 21. 21. Perm J: Cancers of the anogenital region in renal transplantrecipients. Analysis of 65 cases. Cancer 1986; 58: 611-616.
 22. 22. Chan PJ, Seraj IM, Kalugdan TH, King A: Evidence for ease transmission of human papillomavirus DNA from spenn to cells of the uterus and embiyon. J Assist Reprod. Genel 1996; 13: 516-519.
 23. 23. Cuzick J, Szarewski A, Terry G, Ho L, Hanby A, Maddox P, Anderson M, Kocjan G, Steele ST, Guilebaud J: Human papillomavirus (HPV) infections preceding cervical carcinoma. Cancer 1996; 77: 121.
 24. 24. Barrasso R, De Brux J, Croissant D, Orth G: High prevalence of papilolomaviivs-associated penile intraepithelial neoplasia in sexual partners of women with cervical in traepithe-lial neoplasia. N Engl J Med 1987; (15), 916.
 25. 25. Wileska A, Walczak L, Dutkiewicz S, Tarasiewicz K, Rogoziński T: Carcinoma planoepitheliale verrucosum penis. Urol Pol 1993, 46,3: 261-264.
 26. 26. Lam KY, Chan AC, Chan KW, Lcung ML, Srivastara G: Expression ofp53 and its relatinoship with human papillomavirus in penile carcinomas. Eur J Surg Oncol 1995; 21: 613-616.
 27. 27. World Health Organisation, LARC Monographs 64: Human Papillomaviruses. 1995.
 28. 28. Srigley JR, Malik S, Catzarelos C: Calreticulin expression in human prostatic neoplasia. Mod Pathol 1996; 9: 83A.
 29. 29. Mies C: Molecular pathology of paraffin-embedded tissue: Current clinical applications. Diag Mo. Pathol 1992; 1: 206-211.
 30. 30. Templeton NS: The polymerase chain reaction. Hisioiy, methods and applications. Diag Mol Patho, 1992; 1: 58-72.
 31. 31. Basta A: Znaczenie infekcji wirusowej (HPV) oraz obniżonego poziomu witaminy A w surowicy krwi, jak i niektórych czynników osobniczych i środowiskowych w morfogenezie raka szyjki macicy. (Rozprawa habilitacyjna) AM w Klukowie 1990.
 32. 32. Komidono S: Cancer of the penis and its treatment. Jap J Urol 1992; 83,1: 1-4.
 33. 33. Rojcwska J: Epidemiologia nowotworów złośliwych naizą-dów układu moczowego w Polsce i możliwość ich skaningowego wykrycia. Medycyna 2000, 1992; 31-32: 2-3.
 34. 34. Lawy DR, Schiller JT: Papillomavintses: prophylactic vaccine prospects. Biochim Biophys Acta 1998; 1423: M1-M8.
 35. 35. Levi JE, Rahal P, Sarkis AS, Villa L: Human papillomavirus DNA and p53 status in penile carcinomas. Int J Cancer 1998; 76: 779-783.

correspondence

Sławomir Dutkiewicz
ul. Lachmana 2 m. 56
02-786 Warszawa
tel. 0501 627 229