PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

A case of blader neurofibroma
Article published in Urologia Polska 1978/31/1.

authors

Jerzy Bogumił Milewski
Klinika Urologiczna AM w Warszawie
Kierownik: prof. dr S. Wesołowski

summary

The author reports a case of blader neu-roflbroma treated successfully surgically.