PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

SINGLE DISTANT METASTASIS AS A FACTOR OF SECONDARY RENAL CANCER DIAGNOSIS
Article published in Urologia Polska 1999/52/1.

authors

Bolesław Otulakowski, Andrzej Roszak, Krzysztof Gruszczyński
Oddział Chirurgii Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie
Ordynator: dr A. Roszak
Dyrektor: dr S. Spychał

keywords

kidney RCC distant metastases

summary

Three cases (1 woman and 2 man) suffered from neoplastic changes localized
in frontal bone, humerus or skin of the frontal region are presented. These
changes made possible to diagnose the primary non-symptomatic disease
? kidney cancer. All above mentioned cases were treated surgically.

references

 1. [1] Antoniewicz, A. A., Nyckowski, P., Krawczyk, M., Borówka, A.: Rak
 2. jasnokomórkowy nerki z przerzutem do wątroby, leczony operacyjnie. Urol. Pol.
 3. 1992, 45, 202.
 4. [2] Darewicz, B., Darewicz, ]., Rogowski, K., Guszcz, J., Kudelski, J.:
 5. Przerzuty do odległych narządów jako pierwsze objawy raka nerki. Urol. Pol.
 6. 1996, 49, 459.
 7. [3]
 8. Fryczkowski, M., Nowakiewicz, ]., Panek, M.: Wyniki chirurgicznego
 9. leczenia raka jasnokomórkowego nerki z przerzutami do pluć i układu kostnego.
 10. Urol. Pol. 1985, 38, 171.
 11. [4]
 12. Machoy, P., Świtała, J., Hermelin, L.: Przerzut w najądrzu pierwszym obja-
 13. wem raka jasnokomórkowego nerki. Urol. Pol. 1998, 51, 101.
 14. [6]
 15. [7]
 16. [5] Partyka, K., Wojciechowski, B., Sosada, K.: Złamanie patologiczne kości
 17. udowej pierwszym objawem raka jasnokomórkowego nerki. Urol. Pol. 1992,
 18. 45, 310.
 19. Swierz, J. U., Stawarz, B.: Przerzut do oczodołu u chorej narakanerki. Urol. Pol.
 20. 1994, 47, 62.
 21. Wiśniewski, ]., Rożniecki, M.: Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do po-
 22. chwy. Urol. Pol. 1980,33, 225.
 23. [8] Witeska, A., Pypno, W., Dąbrowski, S.: Przerzut raka jasnokomórkowego do
 24. pęcherza moczowego. Urol. Pol. 1990,43,114.
 25. [9] Zieliński, J., Luciak, M.: Późny przerzut raka jasnokomórkowego nerki do mo-
 26. czowodu. Pol. Przegl. Chir. 1971,43,1707.