PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

RESPIRATORY MOTILITY OF RENAL TUMOR AS ULTRASONOGRAPHIC ESTIMATION METHOD OF INFILTRATION OF ADJACENT STRUCTURES
Article published in Urologia Polska 1998/51/1.

authors

Marek Wyczółkowski, Zbigniew Piasecki, Jacek Kotuła, Bohdan Pawlicki
Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Ordynator Oddziału: dr med. Z. Piasecki

keywords

kidney renal neoplasm usg examination

summary

Objective. The usefulness of ultrasonographic estimation of respiratory
motility of renal tumor in the process of reaching the diagnosis of infiltration
of adjacent structures was studied.
Patients and methods. Thirty patients with renal tumors and one with
local recurrence after renal cell carcinoma were analysed. In all these cases
infiltration was suspected in Computer tomography images. In the same time
in all these patients respiratory motility of renal tumors in ultrasonographic
evaluation was established. These findings were compared status during
operation.
Conclusion. Estimation of mutual respiratory motility of adjacent structures
using ultrasonography is the best method of estimation of tumor infiltration.

references

 1. [1] Bochenek, A., Reicher, M.: Anatomia człowieka, Tom II. PZWL, Warszawa
 2. 1992, 495-496.
 3. [2] Cronan, J., Zeman, R., Rosenfeld, A.: Comparison of Computerized tomo-
 4. graphy, ultrasound and angiography in staging renal cell carcinoma. J. Urol.
 5. 1982, 127, 712-715.
 6. [3] Dinney, C, Award, S., Gajewski, J., Belitsky, P. i wsp.: Analysis of imaging
 7. modalities, staging system and Prognostic indicators for renal cell carcinoma. Urolo-
 8. gy 1992, 39,122-129.
 9. [4] Frohmiiller, H., Grups, }., Heller, V.: Comparative value of ultrasonography,
 10. Computerized tomography, angiography and excretory urography in the staging of
 11. renal cell carcinoma. J. Urol. 1987,138,482-484.
 12. [5] Leszczyński, S.: Radiologia, Tom I. PZWL, Warszawa 1984, 393-395.
 13. [6] Prandota, J., Sidor, D.: Urographic percentile charts for vertical kidney mobi-
 14. lity in childhood. Int. Urol. Nephrol. 1996, 28, 1-9.
 15. [7[ Wyczółkowski, M., Pawlicki, B., Filipek, M., Stelmach, A.: Wartość dia-
 16. gnostyczna technik obrazowych w ocenie stopnia zaawansowania klinicznego
 17. guzów nerek w materiale klinik Urologii C. M. U. }. w Krakowie. Urol. Pol. 1996,
 18. 49, 177-183.
 19. [8] Wyczółkowski, M., Pawlicki, B., Urbanik, A.: Diagnostyka obrazowa guza
 20. nerki lewej. Opis przypadku. Ultrason. Pol. 1996, 6, 97-102
 21. [9] Zieliński, J., Leńko, J.: Urologia. Tom II. PZWL, Warszawa 1993,160-161.