PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

THE USEFULNESS OF THE DOPPLER-COLOR ULTRASONOGRAPHY AND ESTIMATION OF THE DISTAL RESULTS IN PATIENTS AFTER RADICAL NAPHRECTOMY PROPTER CARCINOMA
Article published in Urologia Polska 1997/50/2.

authors

Kazimierz Rajchel 1, Marek Motyka 1, Danuta Kokocińska 2, Marek Szewczyk 1, Jan Myrta 2, Krzysztof Borkowski 2
Oddział Urologii Szpitala Górniczego w Sosnowcu
Kierownik Oddziału: dr n. med. J. Myrta
Dyrektor Szpitala: dr n. med. E. Nolewajka
1 I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Katowice-Ochojec
2 Pracownia Immunodiagnostyki Onkologicznej
I Katedra Kliniki Chirurgii Ogólnej, Katowice

keywords

kidney kidney cancer cancer markers

summary

Objective. The aim of the study was the estimation of the usefulness of usg-color-
doppler and cancer markers: CEA, Ca-125 and ferritin in the early detection of the
recurrence of RCC.
Material and method. In 43 patients with RCC radical nephrectomy was performed.
Before and after operation cancer markers: CEA, Ca-125 and ferritin were estimated.
Usg-color-doppler examination of the renal yessels (arteria and vena) in the postoperative
period were done.
Results. In usg-color-doppler examination circuling blood in renal yessels was
observed in 12 cases. In 6 cases the recurrence of RCC was diagnosed. The elevated
level of CEA after operation was observed in 16,6%, CA-125 in 35% and ferritin in
75% of patients with circuling blood in the yessels of renal pedicle.
Conclusions. The circuling blood in the yessels of renal pedicle obseryed in usg-
color-doppler examination and the elevation of the levels of cancer markers: CEA, Ca-
125 and ferritin are often connected with the possibility of RCC recurrence.

references

 1. [1] Bręborowicz, J.: Postęp w badaniu antygenu karcinoembrinalnego. Immun. Pol.,
 2. 1985,11 (4), 355-368.
 3. [2] Essen, A., Ozen, H., Ayhoan, A., Ergen, A., Tasar, C, Renzi, F.: Serum ferri-
 4. tin: a tumor marker for renal cell carcinoma. Eur. Urol., 1991,19 (4), 332-335.
 5. [3] Franceschi, C, Vadrot D.: The Doppler effect: general considerations. Diag. In-
 6. terv. Radiol. 1989,175-177.
 7. [4] Heeks, A. P. G., Reneman, R. S., Peromean, R, A.: A multigatepulsed Doppler
 8. system with serial datę processing. I.E.E.E. Trans Sonics Utrasound s. v., 1981,
 9. 28, 242-256.
 10. [5] Igarashi, T., Murakami, S., Isaka, S., Okano, T., Shimazaki, ]., Mastuzaki,
 11. O.: Serum immunosopressive acide protein as a tumor marker for renal cell carcino-
 12. ma. Eur. Urol., 1991,19 (4), 332-335.
 13. [6] Kalina, Z.: Podstawy badań sonograficznych w chorobach wewnętrznych. Śl. A.
 14. M. 1994, str. 1-2, 5-7,17-26,49-51, 95-96,127-131.
 15. [7] Kirkalim, Z., Esenm, A., Kirdalim, G.: Ferritin a tumor markers expressed from
 16. real cancer. Dep. of Urology Izmir, Turky.
 17. [8] Kokocińska, D.: Przygotowanie składników testu radioimmunologicznego i enzy-
 18. moimmunologicznego dla oznaczenia progesteronu; oczyszczenie i frakcjonowanie
 19. przeciwciał: IgG, F(ab)2 przeciw progesteronowi i przeciw ferrytynie dla potrzeb
 20. diagnostyki klinicznej. Rozprawa habilitacyjna. Śl. A. M, Katowice 1995.
 21. [9] Kokocińska, D., Jarząb, B., Indyka,}., Tiszler, A., Nolewajka, E., Worwąg,}.,
 22. Kuśmierski, S.: Czy antygeny nowotworowe: CEA, Ca -125, Ca -50 i kwaśne izofer-
 23. rytyny są przydatne w pooperacyjnym monitorowaniu chorych na raka nerki? Kra-
 24. ków 1993, PTO 14-15.X., Markery Nowotworowe. Nowe Koncepcje. Kontro-
 25. wersje.
 26. [10] de Rise, V., Hinkel, A., Senge, Th.: Cell proliferation rate as a nev independent
 27. Prognostic marker in non-metastatic renal cell carcinoma. Dep. Urology. Rhur.
 28. Universtety Bochum, Germany. Dep. of Pathology. Indiana-Unieversitety,
 29. USA.
 30. [11] Szymandera, J.: Rola markerów nowotworowych w rozpoznawaniu i monitorowa-
 31. niu choroby nowotworowej. Med. 2000,1994, 374-378.
 32. [12] Wells, P. N. T., Skidmore, R.: Doppler devolepments in the lasx guingnmium
 33. ultrasound. Med. Biol, 1985,11, 613-623.
 34. [13] Zieliński,}., Leńko, J.: Urologia Kliniczna. PZWL, Warszawa 1993, Tom I, str.
 35. 100-108,134-145, Tom II. str. 383-399.