PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Multistep, surgical treatment of total degloving of the penis, scrotum and perineum
Article published in Urologia Polska 2005/58/4.

authors

Zbigniew Wolski, Janusz Tyloch, Andrzej Szymański
Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik katedry i kliniki: prof. dr hab. Zbigniew Wolski

keywords

male genitals, degloving of the penis, degloving of the scrotum, degloving of the perineum

summary

A patient with a severe degloving injury to the penis, scrotum and perineum, sustained in an accident while harvesting crops, is presented. Following the accident, the patient was immediately transferred to the regional surgical department, where the wound was cleaned and covered with normal saline compress. The patient was then referred to the Department of Urology, University Hospital in Bydgoszcz, where he underwent multi-stage surgery. The first surgical procedure involved implantation of the penis under the skin of the hypogastrium and implantation of the testes under the skin of the thighs. In the second surgical procedure, the penis was covered with the hypogastric skin and the hanging part of the penis was freed. In the subsequent procedure, the scrotum was formed from a pedanculated skin flap of the thigh and the testes were displaced therein. The fourth stage of the surgery involved a plasty of the penile skin, excision of extensive scar and bilateral orchidopexy. A long-term followup showed satisfactory functional and esthetic result.

references

  1. Borówka A: Urazy zewnętrznych narządów płciowych męskich w: Urazy narządów miednicy mniejszej i zewnętrznych narządów płciowych, Borkowski A, Borówka A (red), PZWL Warszawa 1990, 109-141.
  2. Leńko J: Traumatologia urologiczna, w: Zieliński J, Leńko J (red): Urologia, Warszawa, PZWL1993, t. 2, str 502-522.
  3. Chudzik W, Małczyński A, Anusik J, Zieliński H: Ocena zależności wyników leczenia urazów moszny od czasu podjęcia leczenia. Urol Pol 2005, Supl. 1, 93.
  4. Ostrowski I, Palec T, Wiatr W i in: Urazowe oskalpowanie prącia i moszny ? technika operacyjna, wczesny i odległy wynik operacji rekonstrukcyjnej. Urol Pol 2005, Supl. 1, 36-37.
  5. Chłosta P, Knast P, Borówka A: Wyjątkowy przypadek samouszkodzenia zewnętrznych narządów płciowych męskich. Urol Pol 2004, 57, 1.

correspondence

Zbigniew Wolski
Szpital Uniwersytecki
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 052 585 45 00
klurol@cm.umk.pl