PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

FIVE-YEAR CLINICAL FOLLOW-UP OF PATIENTS WITH PROSTATIC CARCINOMA TREATED WITH PHOSPHOESTROL AND BROMOCRYPTINE
Article published in Urologia Polska 1984/37/3.

authors

Leszek Jeromin, Jerzy Wiśniewski, Marek Rożniecki, Zbigniew Janiak, Jan Bortkiewicz
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Łodzi Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. L. Jeromin Dyrektor Instytutu: doc. dr hab. med. H. Zalech

summary

The authors report 5-years observation of 78 patients with newly diagnosed prostatic carcinoma confirmed in histological examination who were treated with phosphoestrol and bromocryptine. This combined treatment pravented most compli­cations and side effects and may be recommended.

references

 1. 1. Adler A., Burger H., Davis J., Dulmanis A,. Hudson B., Sarfaty G., Straf-
 2. fon W.: Carcinoma of prostate: Respons of plasma luteinizing hormone and testo-
 3. sterone to oestrogen therapy. Brit. Med. J., 1968, 1, 28. ? 2. Asano M., Konzaki S.,
 4. Sekiguchi E., Tasaka T.: Inhibition of prostatic growth in rabbits with antiovine
 5. prolactin serum. J. Urol., 1971, 106, 248. ? 3. Bacz A.: Bromokryptyna ? nowy lek
 6. w ginekologii i położnictwie. Gin. Pol., 1982, 53, 291. ? 4. Blackard C. E., Doze R. P.,
 7. Mellinger G. T., Byar D. P.: Incidens of cardiovascular disease and death in patients
 8. receiving diethylstilboestrol for carcinoma of the prostate. Cancer, 1970, 26, 249. ?
 9. 5. Blum V.: Prolactin: Phylogenetische Aspecte. GynSkologe, 1977, 10, 51. ?
 10. 6. Byard D. P.: The Veterans Administration Cooperative Urological Research Groups
 11. studies of cancer of the prostate. Cancer, 1973, 32, 1126. ? 7. Flocks R. H.; Carci­
 12. noma of the prostate. J. Urol., 1968. 101, 741. ? 8. Fliickiger E.: Effects of bromo-
 13. criptine on the hypothalamopituitary axis. Acta Endocr., 1978, 88, 111, suppl. 216. ?
 14. 9. Gagnon J., Moss W. T., Stevens K. R.: Proestrogen breast irradiation for patients
 15. with carcinoma of the prostatae: a critical review. J. Urol., 1979, 121, 182. ?
 16. 10. Hochmeister TJ.: Hyperplasia of prolactin cells after oestrogen therapy in carci­
 17. noma of the prostate. Verh. Dtch. Ges. Path., 1972, 56, 535.
 18. 11. Heritier P., Hessler D.: Les complications cardio ? vasculaires du traitment oestrogeniąue du cancer de la prostata. Revue Therapeutiąue, 1973, 35, 841. ? 12. Huggins C, Hodges C. V.: The effects of castration of oestrogen and androgen injection on serum phosphatases in metastatic carcinoma of the prostate. Cancer Res., 1941, 1, 293. ? 13. Ishibe T.: Effect of long term oestrogen treatment on liver function in patients with prostatic carcinoma. J. Urol., 1975, 113, 829. ? 14. Jero­min L.: Zastosowanie bromokryptyny w leczeniu raka stercza. Urol. Pol., 1982, 3?4, 141. ? 15. Jeromin L.: Leczenie chorych na ratka stercza fostroliną i bromokryptyną przy kontroli stężeń testosteronu i prolaktyny w surowicy krwi. Pol. Tyg. Lek., 1980, 35, 359. ? 16. Jeromin L.: Znaczenie prolaktyny we wzroście nowotworów stercza. Pol. Tyg. Lek., 1980, 35, 453. ? 17. Jeromin L.: Metabolizm testosteronu w raku stercza. Urol. Pol., 1982, 3?4, 135. ? 18. Jeske W.: Bromokryptyna ? niektóre właściwości farmakologiczne ? wskazania i stosowanie. Pol. Tyg. Lek., 1982, 37, 653. ? 19. Nillins S. J.: Prolactin. Acta Endocr., 1978, 88, 99, suppl. 216. ? 20. Po-dlewski I. K., Chwalibogowska-Podlewska A.: Leki Współczesnej Terapii. PZWL, Warszawa, 1978.