PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

ON THE PROBLEM OF NEPHRECTOMY, SUTURE AND EXPLORATORY EXPOSURE OF THE KIDNEY FROM TRANSPERITONEAL APPROACH WITHOUT PERITONIZATION OF THE OPERATION SITE
Article published in Urologia Polska 1984/37/3.

authors

Lech Cerkownik, Andrzej Musierowicz, Ryszard Cieslik, Andrzej Łabędzki, Jerzy Stabiszewski, Aleksander Miłkowski
Z Oddziału Urologicznego Szpitala Wolskiego w Warszawie
Kierownik Oddziału: doc. dr hab. med. A Musierowicz Z Oddziału Chirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu
Kierownik Oddziału: doc. dr hab. med. R. Cieślik
Z Oddziału Chirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala w Łomży
p. o. Kierownik Oddziału: dr med. L. Cerkownik

summary

Clinical evaluation is reported of 27 patients, including 9 with renal carcinoma, 10 with trauma, 7 with Pyonephrosis, 1 with hydronephrosis and 1 with renal artery embolism, in whom the parietal peritoneum was not sutured after operations from anterior approach. Nephrectomy was performed in all patients with renal carcinoma and Pyonephrosis, and in some patients with trauma, hydronephrosis, renal artery embolism and gunshot wound of the abdomen. After trauma the kidney was sutured in 4 cases and in 3 cases the retroperitoneal space, kidney and ureter were checked during operations for injuries to other organs. Two patients died. In the remaining 25 cases the postoperative course was uneventful. In the light of an analysis of these cases it may be supposed that suture of the peritoneal defect after operations on the kidney from transperineal aproach is not necessary since no early and late complications were observed.

references

 1. 1. Cerkownik L., Cieślik R., Musierowicz A., Kemona A., Dudek Z., Ojak Z.: Badania doświadczalne nad wycięciem nerki bez peritonizacji łożyska z dostępu przezotrzewnowego. Pol. Przeg. Chir., 1984 (przyjęta do druku). ? 2. Cieślik R.: Gojenie się zeszytych i nie zeszytych ubytków otrzewnej ściennej. Pol. Przeg. Chir., 1979, 51, 1179. ? 3. Cieślik R., Cerkownik L.: Nefrektomia, zeszycie i kontrolne od­słonięcie nerki z dostępu przezotrzewnowego bez peritonizacji łożyska. Pol. Przeg. Chir.. 1983, 55, 551. ? 4. Cieślik R., Wójcik K., Gugała K.: Przypadek ogromnego naczyniako-mięśniako-tłuszczaka nerki. Urol. Pol., 1980, 33, 61. ? 5. Ellis H., Har-rison W., Hugh T. B.: The healing of the peritoneum under normal and patholo­gical conditions. Brit. J. Surg., 1965, 52, 471. ? 6. Florence T., Scott C: Trans-peritoneal lithotomy and application to other urologic surgery. J. Urol., 1959, 81, 97. _ 7. Hubbard T., Khan M. Z., Carag V. R., Albites V. E., Hricko G. M.: The Pathology of peritoneal repair: its relations to the formation of adhesions. Ann. Surg., 1967, 165, 908. ? 8. Kossakowski J. S.: Nefrektomia. Pol. Przeg. Chir.. 1977,
 2. 49, 1033. ? 9. Kuźnik Z.: Dostęp przezotrzewnowy do nerki. Pamiętnik Dnia Uro­
 3. logicznego, Kołobrzeg, 1965, 235. ? 10. Linke C. A., Linke C. L., Davis R. S., Bar­
 4. baric Z. L.: Anterior transperitoneal aproach for removal of renal stones. J. Urol.,
 5. 1976, 8, 329.
 6. 11. Michałowski E., Modelski W.: Transperitoneal ureterolithotomy. Brit. J. Urol., 1958, 30, 161. ? 12. Musierowicz A., Chilimoniuk M.: Trudności diagnostyczne w przypadku współistnienia ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego z nieczynną urograficznie zmienioną chorobowo nerką prawą. Pol. Przeg. Chir., 1975, 47, 1487. ? 12. Poutasse E.: Anterior approach to upper urinary tract surgery. J. Urol., 1961, 85, 199. ? 14. Proca E.: Anterior transperitoneal approach for stone removal in horseshoe kidneys (its adventage far bilateral stones) Brit. J. Urol., 1981, 53, 201. ? 15. Quist G., Muhsen M. J.: Transperitoneal ureterolithotomy. Brit. J. Surg., 1963,
 7. 50, 502. ? 16. Stolarczyk J., Otręba L.: Dostęp przezotrzewnowy w leczeniu opera­
 8. cyjnym nowotworów nerek. Pol. Przeg. Chir., 1966, 38, 1175. ? 17. Stolarczyk J.:
 9. Leczenie nowotworów nerki wzrastających do żyły głównej. Urol. Pol., 1980, 33,
 10. 167. ? 18. Wesołowski S.: Dostęp przezotrzewnowy w operacjach urologicznych.
 11. Symp. Współ. Med., 1964, 3, 597. ? 19. Wesołowski S.: Pyelolithotomia dextra et
 12. cholecystectomia. Pol. Przeg. Chir., 1976, 48, 205. ? 20. Ziembicki G.: Przypadek
 13. wyłuszczenia nerki per laparotomiam z powodu hypernephrosis. Przeg. Lek., 1982,
 14. 21, 93.