PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

DYSURIC SYMPTOMS AFTER PROSTATIC ADENOMECTOMY IN RELATION TO INFUSION URETROCYSTOGRAPHY FINDINGS
Article published in Urologia Polska 1984/37/3.

authors

Jerzy Atler, Andrzej Ziemiański
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Poznaniu Kierownik Kliniki: doc. dr med. J. Strzyżewski

summary

The reported inves;tigatio:ns were caried out in 41 patients after adenomectomy aged from 57 to 82 years who had increasing difficulties in voiding urine, polla-kiuria and urinary incontinence. In all cases infusion uretrocystagraphy was done, taking radiograms at the time of contrast medium infusion through Foley's catheter. The most fre±uent cause of miction disturbances was urethral stenosis. In patients with urinary incontinence and pollakiuria uretrocystagraphy also made possible demonstration of the morphological cause of these disturbances.

references

  1. 1. Bartels H., Hildebranda F. D.: Infusionsurethrographie beim Mann. Helv. Chir. Acta, 1975, 42, 343. ? 2. Chwajol B., Cech B. Infuzni uretrocystografie v klinicke praxi. Rozhl. Chir. 1977, 56. 795. ? 3. Daszkiewicz E., Witeska A., Chrzanowski J.: Prostatektomia: powikłania wczesne i wyniki. Pol. Przeg. Chir., 1977, 49, 10a, 1923. ? 4. Daszkiewicz E., Witeska A.: Często¶ć występowania raka stercza u cho­rych poddanych prostatektomii. Urol. Pol., 1978, 1, 71. ? 5. Edling N. P. G.: Ure-throcystography in the male with special regard to micturation. Acta Radiol., 1945, Suppl., 58. ? 6. Ekman H.: Late results of prostatectomy for benign prostatic hy-perplasia. Acta Chir. Scand., 1959, Suppl., 250. ? 7. Hanecki R., Wigura A., Ploch R., Lechociński Z., Zupański J.: 600 operacji gruczolaka stercza. Pamiętnik Dnia Uro­logicznego, Poznań, 1977, 25. ? 8. Leńko J., Monita W.: Zachowawcze leczenie nie­trzymania moczu po prostatektomiach. Urol. Pol., 1979, 32, 81. ? 9. Piechna K.: Kamica po prostatectomii. Pamiętnik Dnia Urologicznego, Poznań, 1977, 135. ? 10. Ploch R.: Niektóre zagadnienia techniki chirurgicznej w nadłonowej prostatek­tomii. Pol. Przeg. Chir., 1969, 41, 8a, 1166.