PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

SURGICAL TREATMENT OF A PATIENT WITH RENAL TUMOUR AND TUMOUR OF OPPOSITE URETER
Article published in Urologia Polska 1989/42/4.

authors

Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
Z Katedry i Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii Akademi Medycznej
w Warszawie Kierownik Katedry i Kliniki: prof. zw. dr hab. med. T. Krzeski

summary

The article presents a patient with clear-cell carcinoma of left kidney and transient cellular carcinoma of right ureter. The patient underwent surgery saving the two kidneys.

references

  1. 1. Androluakakis P., Schneider H., Jacobi G. C, Hohenfellner R.: Coinsident vesical transitional cell carcinoma and prostatic carcinoma. Br. J. Urol., 1986, 58, 153. ? 2. Kaczmarek A., Szydełko T.: Nowotwory układu narządów moczowo-płcio­wych współistniejące z nowotworami innych narządów. Urol. Pol, 1989, 42, 1, 41. ? 3. Moertel C: Multiple primary malignant neoplasms. Cancer, 1977, 40, 1786. ? 4. Mufti G.. Gore J.. Badenoch D.. Fowler C, Tiptorft R., England H., Paris A., Singh U.. Hall M? Blandy J,: Transitional cell carcinoma of the Renal Pelvis and Ureter. Br. J. Urol., 1989. 63, 135. ? 5. Staehler G., Ernst G.: Organen-haltende Operative Therapie bei Nierentumoren. Urologe (A) 1985, 24, 330.