PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

THE DETERMINATION OF CRYSTALLINE STRUCTURE OF UROLITHS BY MEANS OF THE ROENTGENOLOGICAL DIFFRACTOMETER
Article published in Urologia Polska 1988/41/4.

authors

Waldemar Różański, Zbigniew Górkiewicz, Eugeniusz Miękoś, Zdzisław Gałdecki
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. E. Miękoś Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. S. Barcikowski Z Zespołu Rentgenografii i Krystalochemii Instytutu Chemii Ogólnej
Politechniki Łódzkiej
Kierownik Zespołu: prof. dr hab. Z. Gałdecki Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. T. Paryjczak

summary

The aim of the work was to evaluate crystalline structure of stones by means of the roentgenological diffractometer Dron-1. The authors examined 34 uroliths. All the results showed a great differentiation in the crystalline structure of and gave much more Information about deposits which in chemical examinations were recognized as from uric acid, calcium oxalate, or phos-phatic combinations. Trat is why the authors suggest a simultaneous evaluation of the chemical structure and crystalline structure of.

references

  1. 1. Fryszman A., Mikuszewski J.: Metody fizykochemiczne stosowane dla oceny składu kamieni moczowych, Pol. Przegl. Chir., 1977, 49, 2, 101. ? 2. Gomuła A.: Metoda oceny skuteczności działania preparatów rozpuszczających złogi dróg moczo­wych. Urol. Pol., 1980, 135, 33, 1, 7. ? 3. Hyacinth P., Rajamohanan K., Marichar F.Y., Koshy P.: A study of the ultrastructure of urinary calculi by scanning elec­tron mikroscopy. Urol. Res., 1984, 12, 4, 227. ? 4. Joint Committee on Powder Dif-fraction Stendords Copyright, 1970. ? 5. Saeed R., Hackett K., Hackett R. L.: Iden­tification of urinary stone and sediment crystals by scanning electron microscopy and X ? ray microanalysis. J. Urol., 1986, 135, 4, 818. ? 6. Trzaska Durski Z., Ku­zaka B., Nowaczek H.: Rentgenostrukturalna analiza fazowa kamieni moczowych. Część I. Wprowadzenie do metody. Pol. Tyg. Lek., 1983, 38, 37, 1153. ? 7. Trzaska Durski Z., Kuzaka B., Nowaczek tt.: Rentgenostrukturalna analiza fazowa kamieni moczowych. Część II. Wyniki badań kamieni szczawianowych. Pol. Tyg. Lek., 1984, 39, 8, 253. ? 8. Trzaska Durski Z., Kuzaka B., Nowaczek U.: Rentgenostrukturalna analiza fazowa kamieni moczowych. Część III. O niejednorodności składu fazowego kamieni moczowych. Pol. Tyg. Lek., 1984, 39, 15, 523.