PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

BILATERAL HYDRONEPHROSIS IN BABIES; VARIOUS OPERATIONAL INDICATIONS
Article published in Urologia Polska 1988/41/2.

authors

Jacek Krasnopolski, Zygmunt H. Kaliciński, Zofia Osiecka, Alicja Sarosiek
Z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Z. H. Kaliciński
Z Kliniki Chorób Dzieci Kierownik Kliniki: dr med. J. Kansy
Z Instytutu Radiologii Lekarskiej
Kierownik Instytutu: prof. dr hab. med. P. Kozłowski Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie

summary

The article present two babies who had subpyeloplasty performed. The first . baby had a iatrogenic hydronephrosis; the first operation hed been performed in another hospital because of false diagnosis (pyelohypotonia was taken for hydro-nephrosis).
The other baby suffering from bilateral infected hydronephrosis had a one­-stage operation performed.

references

  1. 1. Mustard W.T., Ravitch M.M., Snyder W.H., Welch K.J., Benson C.D.: Pediatric surgery. Year Book Medical Publishers, Chicago, 1969, II, V, 1112. ? 2. Robson W. J., Rudy S. M., Johnston J. H.: Pelviureteric obstruction in infancy. J. Pediat. Surg. 1976, 11, 57. ? 3. Williams D.J., Karlaftis C.M.: Hydronephrosis due to pelviureteric obstruction in newborn. Brit. J. Urol., 1966, 38, 138.