PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

THE RESULTS OF TREATING ECTOPIC CYST IN THE OPENING OF THE URETHRA BY MEANS OF HEMINEPHROURETERECTOMY
Article published in Urologia Polska 1988/41/2.

authors

Jan Gruchalski, Krzysztof Grabowski, Ewa Gruchalska
Z Kliniki Kardiochirurgii, Chirurgii Ogólnej i Kardiologii Instytutu Pediatrii AM w Warszawie
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. K. Wysocka
Z Zakładu Radiologii Pediatrycznej Instytutu Radiologii AM w Warszawie Kierownik Zakładu: doc. dr hab. med. A. Marciński

summary

Eleven children with ectopic cyst in the opening of the urethra had hemine-phrouretereotomy performed, one child had the whole double kidney removed. Good results of the operation were obtained in 8 cases, four children had to have an intravesical operation. Heminephroureterectomy in children with ectopic cyst in the opening of the urethra is a safe and simple-operation, and in many cases it can be the only possible method. The vesicoureteral reflux into the ureter draining the lower segment of the kidney, which was observed before the ope­ration, quite often disappears by itself.

references

 1. 1. Arap S., Arap-Neto W., Chedid W. A., Mitre A. I., de Goes G. M.: Uretero­
 2. cele of the lower pole ureter and an ectopic upper pole ureter in a duplex sys­
 3. tem. J. Urol., 1983, 129, 1227. ? 2. Bauer S. B., Retik A. B.: The non-obstructive
 4. ectopic ureterocele. J. Urol., 1978, 119, 804. ? 3. Belman A.B., Filmer R.B., King
 5. L. R.: Surgical management of duplication of the collecting system. J. Urol., 1974,
 6. 112, 316. ? 4. Borówka A., Witeska A., Krzeski T.: Operacyjne leczenie odpływu
 7. wstecznego towarzyszącego wadzie podwójnego moczowodu. Urol. Pol., 1984, 37, 17.
 8. ? 5. Brock W. A., Kaplan G. W.: Ectopic ureterocele in children. J. Urol., 1978,
 9. 119, 800. ? 6. Caldamone A. A., Synder H. McC, Duckett J. W.; Ureteroceles in
 10. children: followup of management with upper tract approach. J. Urol., 1984, 131,
 11. 1130. ? 7. Cendron J., Melin Y., Valayer J.: Simplified treatment of ectopic ure­
 12. terocele in 35 children. Eur. Urol., 1981, 7, 321. ? 8. Hendren W. H., Mitchell M.E.:
 13. Surgical correction of ureterocele J, Urol., 1979, 121, 590. ? 9. Kaniewska A., Gru­
 14. chalski J., Grabowski K.: Ocena wyników leczenia operacyjnego ektopicznej tor­
 15. bieli ujścia pęcherzowego moczowodu u niemowląt na podstawie badania radio­
 16. logicznego. Pol. Przeg. Rad., 1983, 47, 149. ? 10. King L. R., Kozłowski J. M.,
 17. Schacht M.J.: Ureteroceles in children. JAMA, 1983, 249, 1461.
 18. 11. Kroovand R. L.: Ureterocele. Urol. Clins N. Am., 1983, 10, 445. ? 12. Man-
 19. deli J., Colodny A. H., Lebowitz R., Bauer S. B., Retik A. B.: Ureteroceles in in­
 20. fants and children. J. Urol., 1980, 123, 921. ? 13. Płoska-Urbanek B., Dudkiewicz Z.,
 21. Łodziński K., Bielowicz-Hilgier A.: Chirurgiczne leczenie podwojenia układu moczowego z wypadającą torbielą śródścienną moczowodu u dzieci. Problemy Chi­rurgii Dziecięcej, 1984, 11, 146, ? 14. Tank E. S.: Experience with endoscopic inci­sion and open unroofing of ureterocels. J. Urol., 1986, 136, 241.