PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

FREQUENCY OF CHLAMYDIA TRACHOMATIS ISOLATION FROM THE URETHRA OF PATIENTS WITH UROLOGICAL DISEASES
Article published in Urologia Polska 1987/40/4.

authors

Irena Choroszy-Król, Kryspina Grzybek-Hryncewicz, Janina Ruczkowska, Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz
Z Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej AM we Wrocławiu Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. K. Grzybek-Hryncewicz
Z Kliniki Urologii AM we Wrocławiu
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J. Stolarczyk
Z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. 40-lecia PRL
Ordynator Oddziału Urologii: doc. dr hab. med. J. Lorenz

summary

Chlamydia trachomatis isolated from urethral swabs of 89 out of 266 (33.4%) urological patients. In the studied group of patients chlamydia was detected with a similar freąuency in males and females with urethritis (34.6% and 32.2%) but in cases of cystitis it was more freąuently found in females (42.1%) than in males (13.3%).
In the Control group of 45 healthy subjects without any urogenital symptoms chlamydia was not demonstrated.
The investigations were carried out by the method of culture on McCoy' cells. For microbiological Control investigations after treatment with tetracyclines came 34 out of 89 patients (38.2%) and in 2 cases chlamydia wer again cultured. These patients were treated successfully with erythromycin.

references

 1. 1. Berger R. E., Alezander E. R., Monda G. D., Ansell 3., McCormick G., Hol­
 2. mes K.K.: Chlamydia trachomatis as a cause of acute idiopathic epididymitis. N.
 3. Engl. J. M., 1978, 288, 301. ? 2. Bruce A. W., Chadwick P., Willet W.S., O'Shaugh-
 4. nessy M.: The role of chlamydiae in genitourinary disease. J. Urol., 1981, 126, 625.?
 5. 3. Bump R. C, Copeland W. E.: Urethral isolation of the genital mycoplasmas and
 6. Chlamydia trachomatis in women with chronic urologic complains. Am. J. Obstet.
 7. Gynec, 1985, 152, 38. ? 4. Bajek Z., Mroczkowski T. F., Więcko E.: Chlamydia
 8. trachomatis i jej znaczenie w etiologii chorób przenoszonych drogą płciową z
 9. uwzględnieniem pierwszych spostrzeżeń własnych. Przeg. Derm., 1982, 69, 253. ?
 10. 5. Dajek Z, Mroczkowski T. F.: Współczesne poglądy na etiopatogenezę, obraz kli­
 11. niczny i leczenie nierzeżączkowych zapaleń cewki moczowej. Przeg. Derm., 1985,
 12. 72, 176. ? 6. Dajek Z., Stapiński A., Mroczkowski T. F., Jagielski M., Więcko E.:
 13. Kliniczne i mikrobiologiczne wyniki leczenia doksycykliną nierzeżączkowego za­
 14. palenia cewki moczowej (NGU) wywołanego przez chlamydie i ureaplasmy. Przeg.
 15. Derm. 1986, 73, 59. ? 7. Felman Y. M., Nikitas J. A.: Nongonococcal urethritis.
 16. A clinical review. JAMA., 1981, 245, 381. ? 8. Gollow M. M., Bucens M. R., Se-
 17. snan K.: Chlamydial infections of the urethra in women. Genitourin Med., 1986,
 18. 62. 283. ? 9. Jones R. B., Rabinovitch R. A., Katz B. P., Batteiger B. E., Quinn
 19. T. S., Terho P., Lapwort M. A.: Chlamydia trachomatis in the pharynx and rectum
 20. of heterosexual patients at risk for genital infection. Ann. intern. Med., 1985, 102,
 21. 757. ? 10. Mardh P. A., Ripa K. T., Collen S., Treharne J. D., Darougar S.: Role
 22. of Chlamydia trachomatis in nonacute Prostatitis. Br. J. vener. Dis., 1978, 54, 330.
 23. 11. Mardh P.A., Moller B. R., Paavonen J. (eds): Chlamydia trachomatis in ge­
 24. nital and related infections. Scand. J. infec. Dis., Suppl., 1982, 32. ? 12. Mardh
 25. P. A., Taylor-Robinson (eds): Chlamydial infections. Orion Diagnostica, Espoo, Fin-
 26. land. 1984. ? 13. Mroczkowski T.F., Dajek Z., Stapiński A., Jagielski M., Więc­
 27. ko E.: Rola chlamydii, mykoplasm i rzęsistków pochwowych w nierzeżączkowym
 28. zapaleniu cewki moczowej u mężczyzn. Przeg. Derm., 1984, 71, 369. ? 14. PolettiF.,
 29. Medici M. C, Alinovi A., Menozzi M. G., Sacchini P., Stagni G., Toni M., Benoldi D.:
 30. Isolation of chlamydia trachomatis from the prostatic cells in patients affected
 31. by nonacute abacterial Prostatitis. J. Urol., 1985, 134, 691. ? 15. Ripa K T., Mardh
 32. P. A.: Cultivation of Chlamydia trachomatis in cycloheximide-treated McCoy cells. J. Clin. Microbiol., 1977, 6, 328. ? 16. Rompalo A. M., Price C. B., Roberts P. L., Stamm W. E.: Potential value of rectal -screening cultures for Chlamydia tracho­matis in homosexual men. J. infect. Dis., 1986, 153, 888. ? 17. Ruczkowska J, Choroszy-Król I., Grzybek-Hryncewicz K., Teryks-Wołyniec D.: Wykrywanie za­każeń Chlamydią trachomatis w szyjce macicy szybką metodą immunofluorescen-cji bezpośredniej przy użyciu znakowanych fluoresceiną przeciwciał monoklonal­nych. Gin. Pol., 1987, w druku. ? 18. Stapiński A., Mroczkowski T.F., Gede K., Thompson S. E.: Epidemiologia nierzeżączkowego zapalenia cewki moczowej (NGU) w świetle spostrzeżeń własnych. Przeg. Derm., 1985, 72, 43. ? 19. Zdrodowska-Ste-fanow B., Markowska-Bernaczyk D.: Zapalenie stawu kolanowego spowodowane zakażeniem Chlamydia trachomatis. Pol Tyg. Lek., 1983, 38, 67. ? 20. Żaba R.: Wartość metod immunoenzymatycznych w diagnostyce rzeżączki i nierzeżączko­wych zapaleń cewki moczowej. Biblioteka Poznańskich