PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

BLADDER DEFORMITIES IN THE COURSE OF TUMOURS OF SMALL PELVIS ORGANS
Article published in Urologia Polska 1986/39/4.

authors

Stanisław Maj, Ireneusz Fatek, Lech Lipiec, Stefan Olszewski
Z Pracowni Radiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Kierownik Pracowni: dr med. S. Maj

summary

Two cases are reported of high-grade bladder deformities caused by its exter-nal compression. In the first case deformity and shifting of the bladder were due to a large stereolith in the large bowel in a patient with Hirschspruing's disease. In ano­ther case bladder deformity resulted from its compression by a large retroperito­neal tumour in the smali pelvis (neuroblastoma).
Attention is called to the fact that even high-grade bladder deformity not always manifests itself with dysuria. The diagnosis in such cases is based mainly on radiography and ultrasonography.

references

  1. 1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 1968, IV. ? 2. Bożek J.: Nowotwory wieku dziecięcego. PZWL, Warszawa, 1971, 261. ? 3. Dun-phy J. E., Way L. W.: Współczesne rozpoznanie i leczenie w chirurgii. PZWL, War­szawa, 1980, 1108, 1120. ? 4. Hinten P., Buschke F.: Neuroblastoma dn children, 42 cases. Radiol, clin. biol., 1968, 37, 19. ? 5. Kozłowski K., Szczepski O.: Rentgeno-diagnostyka urologiczna wieku dziecięcego. PZWL, Warszawa, 1972, 77. ? 6. Lesz­czyński S.: Radiologia. PZWL, Warszawa. 1984, I, 367, 379. ? 7. Maszkiewicz W., Klempous J., Ornat K., Manerowska D.: Neuroblastoma u noworodka. Trudności rozpoznawcze hepatomegalii okresu okołoporodowego. Ped. Pol., 1984, 1, 65. ? 8. Mazurek L. J.: Radiologia urologiczna, PZWL, Warszawa, 1977, 209. ? 9. Smith D. R.: Podstawy urologii. PZWL, Warszawa, 1973, 350.