PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

An unusual cause of persistent microscop haematuria
Article published in Urologia Polska 1983/36/2.

authors

Zbigniew Piasecki
Katedra i Klinika Urologii AM w Krakowie
Kierownik: prof. zw. dr med, Jan Leńko

summary

A femiale patient is described in włnom atenosis :of the inferior oaval vein caused pass:ive oongesition of the kidneys and microscopic haematiuiria.

references

  1. Bowkiewicz J., Zgliczyński S. L., Nielubowicz J.: Aortografia brzuszna ? . wskazania, techmiikia badania i izapobiegainie powikłaniom. Pol. Ptnzeg. Radiol., 1959, 23, 298.
  2. Mazurek L.: Radiologia Urologioana, PZWL, Warszawa 1977.