PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Comparative evaluation of histological and cytological examinations in the diagnosis of prostatic carcinoma
Article published in Urologia Polska 1983/36/1.

authors

Karol St±por, Jadwiga Kużnicka, Andrzej Eichelkraut, Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Jerzy Wi¶niewski, Jacek Sosnowski, Zbigniew Janiak
Klinika Urologii Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w Łodzi
Kierownik Kliniki: doc. dr tab. med. L. Jeromin
Dyrektor Instytutu: doc. dr hab. med. H. Zalech
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. M. Kopernika w Łodzi
Kierownik: dr med. J. KuĽmicka
Zakład Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. M. Kopernika w Łodzi
Kierownik: lek. med. A. Eichelkraut

summary

The techni±ue of biopsy and cytological examination used at the Department of Urology, Medical Academy in ŁódĽ are described discussiing the value of cy­tological and histological exaimioations in the diagnosis of prostatic carcinoma in the light of an analysis of 300 biopsies performed transrectally.

references

 1. Anderson L., Johnsson C, Brunk U.: Puncture biopsy of the prostate in the diagnosis of prostatic cancer. Scand. J. Urol. Nephrol., 1967, 1, 3, 327.
 2. Astraldi A.: Diagnosis of cancer of the prostate: biopsy by rectal route. Urol. Cutan. Rev., 1937, 41, 421.
 3. Barnes R. W., Niwan C. A.: Carcinoma of the prostate: biopsy and cooservative therapy. J. Urol., 1972, 108, 897
 4. Belehićow J. S.: Role of prophylactic examination of men in the detection of carcinoma of hte prostate. Urol., Nephrol., 1974, 39, 47.
 5. Elisabeth W. Chn., Hoye R. C: The clinical and the cytopathologiist evaluete fine needile aspiiration cytalogy. Acta Cytol., 1972, 17, 413.
 6. Eposti P. L.: Cytologie malignancy grading of prostatic carcinoma by treansrectal aspiration biopsy. iScand. J. Urol. Nephrol., 1971, 5, 199.
 7. Khan A. N.: The effect of routine diigital examination of the prostate on serum acid phasphataes. Brit. J. Urol., 1978, 50, 182,
 8. Kelsey D. M., Kohler F. P., Mac Kinney C. S., Kline T. S.: Outpatient needle aspiration biopsy of the prostate. J. Urol., 1976, 116, 327.
 9. Kohler F. P., Kelsey D. M., Mac Kinney C. C, Kline T. S.: Needle asipration of the prostate. J. Urol. 1977, 118, lOlffl.
 10. Lent V., Me-yer M.: Zur Treffaioherheit der recitalem Palpation bei der Flriiherkennung des Pro-statakrebses. Dtsch. med. Wschr., 1978, 103, 335.
 11. Olszewski K.: Cytologia aspiracyjna cienkodgłowa w diagnostyce inowotiwo-r6w ze szczególnym uwzględnieniem guzów sutka i zimian przerzutowych do węz­łów chłonnych. Studium morfologiczne. Praca habilitacyjna, PAM, Szczecin 1975. ?
 12. Woyke St.: Cytologia w diagnostyce onkologicznej., Pat. Pol., 1973, XXIV, 4, 469.