PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Ureteral changes in rabbits caused by 3.7% formalin introduced into the bladder
Article published in Urologia Polska 1983/36/1.

authors

Jerzy Piaszczyński, Tadeusz Krzeski, Ryszard Cieslik
Oddział Chirurgiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Łomży
Ordynator: dr hab. med. R. Cieślik
Klinika Urologiczna Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. T. Krzeski

summary

Experimental itwestigations were carried out on 60 rabbits divdded into three equal groups. In rabbits vesioouretęrail refltuc is a physiological phenamenon and, therefore, tłiey were chosen for the study. Group I and II received 3.7% formalin into the bladder, in the third group normal saline was instilled. During rnaoro-scopic and microscopic examjnations deganerative changes were found in the mu-casa and in the iremaining ilayers of the ureteral wall. Ureteral stenosis could de-velop as a result of obliteration of the vessels in the isuibmucosał and muscular layers due to the action iof foasmaMn, Ureteral changes were caused by formalin penetrating there with the reflux.

references

  1. Cieślik R.: Doświadczalne gojenie się zeszytych i nie zeszytych ubytków otrzewnej na prawidłowym i niedokrwionyim podłożu z uwzględnieniem stymula­cji elektrycznej. Pol. Przeg. Chir., 1978, 50, 911.
  2. Fishbein P. G., Mc Curdy D., De Fronzo R. D., Murphy J. J.: Irreyersible bilateral ureteral obstruction from irrtravesical formaldehyde soilution. JAMA, 1974, 228, 872.
  3. Kalish M., Silber S. J., Herwig K. R.: Papillary necrosis. Results of intrayesical instiillatian of foi> malin. Urology, 1973, 2, 315.
  4. Nerlo H.: Aseptyczne przygo>tawanie leków. PZWL, Warszawa 1975.
  5. Piaszczyński J., Wieteska N., Gugała K,, Pogodski E.: Bada­nia doświadczalne zmian ściany pęcherza wywołanych 3,7% roztworem formaliny. Urol. Pol. (w druku).
  6. Rankin K. N.: Intravesical formalin. Urology 1974, 12, 150.
  7. Shab B. C, Albert D. I.: Intrayesical installation of formalin for the menagement of lintracteble hematuria. J. Urol., 1973, 110, 519.
  8. Whittaker J. R., Selwyn Z. F.: Effects of forimalin on bladder urothelium. J. Urol., 1975, 6, 866.