PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Tuberous tuberculosis of the urethra and penis (two cases)
Article published in Urologia Polska 1982/35/3-4.

authors

Janusz Pasiewicz, Andrzej Nowak, Leonard Teneta, Jerzy Zieliński
Zakład Anatomii Patologicznej Instytutu Patologii ¦l. AM im. L. Waryńskiego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. M. Luciak
Klinika Instytutu Chirurgii Urologii
Kierownik: prof dr hab. J. Zieliński
Dyrektor: prof. dr hab. Cz. Sadliński

summary

In two patients aged 36 and 54 years a tumour about 3.5 cm in diameter was found in the urethral wall in the penoscrotal angle in one case and about 1.5 cm in diameter in the deep part of the gland in another case. The tumours were ex-cised, histological examination demonstrated in both cases caseous tuberculosis. After antituberculous treatment cure was achieved. The differential diagnosis and etiopathogenesis of these cases are discused.

references

  1. Campbell F. M., Harrison J. H.; Urology (3 tomy), 1970, Wyd. Saunders, Philadelphia, T. I, str. 463 i 1206, T. II, str. 1198.
  2. Gondzik M? Jasiewicz Z.: Udzielanie się gruĽlicy drog± płciow± u ¶winek morskich w warunkach do¶wiad­czalnych. Ann. Acad. Med. Stetinensis, 1979, 25, 507.
  3. Kaufman J. J., Silver B. B.: Tuberculous ulcer of the penis: primary surgical excision. J. Urol., 1954, 72, 226.
  4. Kunowski B. W., Kowal W. K., Bogaczenko M. K.: Tuberkuloz poło-wowo czlena. Urołogija i nefrołogija 1977, 3, 70.
  5. Leńko J., Waniewski E.: Przypadek pierwotnej gruĽlicy kontaktowej napletka. Biul. WAM, 1968, 11, 503.
  6. Lowsley O. S., Kirwin T. J.: Clinical Urology, 1956, wyd. Williams and Wilkins, Baltimore, 297?298
  7. Mahlberg F. A., Rodermund O. E., Milller R. W.: EŁn Fali von Zirkumzisionstuberkulose. Hautarzt 1977, 28, 424.
  8. Mazurek L. J.: GruĽlica układu moczowego i męskich narz±dów płciowych. 1974, PZWL, W-wa, 159.
  9. Narayana A. C, Kelly D. G., Duff F. A.: Tuberculosis of the penis, short case report. Brit. J. Urol., 1976, 48, 274.
  10. Symes J. M., Blandy J. P.: Tu­berculosis of the male urethra. Brit. J. Urol., 1973, 45, 432.