PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

One-step abdominovaginal operation for effort incontinence in women by Michon's method
Article published in Urologia Polska 1982/35/3-4.

authors

Eugeniusz Miękoś, Andrzej Sikorski, Wacław Dec
Klinika Urologiczna Instytutu Chirurgii WAM
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. E. Miękoś

summary

The purpose of the study was evaluation of the results obtained in the sur­gical treatment of effort incontinence of the urine in women by the method of Michon.
In the group of 28 women operated upon in this was the authors analysed the the duration of incontinence, the number of spontaneous labours, induced abor-tions and gynaecological operations. The techniąue of the operation is described in detail. Follow-up from 1 to 10 years demonstrated good effects in 92% of cases.

references

 1. Bali T. L., Knapp R. C, Nathanson B., Lagasse L.: Stress incontinence, Ara. J. Obst. Gynec., 1966, 94, 997.
 2. Beck R. P., Hsu N.: Pregnancy, childbirth and the menopause related to the development of stress incontinence, Am. .7. Obst. Gynec., 1965, 91:820
 3. Benjamin J. A.: Urgency and urge incontinence, Clinic. Obst. Gynec, 1963, 6:114
 4. Bennett M., Mitchell J. P., Smith P.: Urethal lengt-hening of the external urethral meatus in the treatment of urinary stress incon­tinence in the female, J. Obst. Gynec. Brit. Cwlth., 1970, 77:738.
 5. Charlton C. A.: The value of urethral pressure measurements in incontinence, Int. Urol. Nephrol., 1970, 2:45.
 6. Chmelik V.: Trvalost vysledku lecby inkontinence zave-snou methodu podle kraatze, Cs. Gynek., 1968, 33, 6:434.
 7. Chmielewski J.: Wyniki operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, Urol. Pol., 1952, 4:84.
 8. Cieśliński S., Maziarz Z., Sikorski A.: Przydatność badania radioizo­topowego 133-Xe w diagnostyce różnicowej niektórych schorzeń pęcherza moczo­wego (doniesienie tymczasowe), Urol. Pol., 1980, 4.
 9. Cieśliński S., Miękoś E., Dec W.; Wyniki operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet sposobem Michona, Biul. WAM., 1977, XX, 4:434.
 10. Dzieszko W., Broniecka H.: Odległe wyniki postępowania w przypadkach wysiłkowego nietrzymania moczu, Gin. Pol., 1963, 34:6.
 11. Frey B., Dossot R., Quenu L.: Chirurgie de 1'uretre feminin, w ks. Traite de techniąue chirur.gicale, Masson, Paris, 1956:759.
 12. Gnielka T., Twardosz W., Adamski C.: Wyniki operacji nietrzymania moczu sposobem Kelby, Gin. Pol., 1963, 34, 4:503.
 13. Kazoń M., Rachwał-Sochacka L.: Leczenie wysiłkowego nietrzy­mania moczu u kobiet przy pomocy kleju chirurgicznego, Urol. Pol., 1979, 32, 1:25.
 14. Langleder W.: Die Behandlung der weiblichen Incontinenz durch die vent-rale Urethro-Vesicolyse, Zbl. Gynek., 1960, 82:1151.
 15. Lapides J.: Structure and function of the internal vesical sphincter, J. Urol., 1958, 80, 5:341.
 16. Leńko J.: Urologia przypadków nagłych, PZWL, Warszawa, 1968.
 17. Mazurek L.: Wysił­kowe nietrzymanie moczu u kobiet z podaniem własnego sposobu leczenia, Urol. Pol., 1952, 4:38.
 18. Molnar G., Kapu L.: Uber unsere Erfahirungen mit der Ope­ration nach Marshall-Marchetti-Krantz, Zbl. Gynek., 1960, 82:1146
 19. Oko S.: Wybrane zagadnienia z patologii statyki kobiecego narządu rodnego, praca dok­torska, Łódź, 1965.