PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Late results of surgical treatment in effort urinary incontinence in women
Article published in Urologia Polska 1982/35/3-4.

authors

Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Jerzy Olucha, Alfred Fulde
Instytut Chirurgii Ogólnej Śl. AM w Katowicach
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. n. med. Cz. Sadliński
Oddział Urologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Katowicach
Ordynator: prof. dr hab. n. med. A. Szkodny

summary

The authors present late results of surgical treatment of women with effort urinary incontinence analysing 69 women operated on by the Atabekov method and 39 treated by the Goebel-Stoeckel method. In the latter group good result was obtained in 23 cases and improvement in 8 cases. On the other hand, in the group operated upon by the Atabekov method complete cure was achieved in only 9 cases, and improvement in 12 cases. Significantly better results were ob­tained in patients treated by the Goebel-Stoeckel method.

references

 1. Boyarski S., Laby P.: Principles of blader function. Urol. Int., 1978, 33, 4.
 2. Dzieszko W., Łotocki W., Sierpowicz J., Latocha W.: Leczenie wysiłkowego nie­trzymania moczu za pomocą pozalonego przytwierdzenia cewki moczowej. Gin. Pol., 1967, 38, 769.
 3. Fryczkowski M., Skip B.: Odległe wyniki leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu sposobem Ingelman-Sunberg. Gin. Pol., 1976, 47, 67.
 4. Higier .7., Krajewski J.: Odległe wyniki leczenia operacyjnego nietrzymania moczu u kobiet sposobem Franza. Gin. Pol., 1970, 10, 1102.
 5. Krzeski T.: Wyniki le­czenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet sposobem Ingelman-Sundberg. Pol., Przeg. Chir., 1961, 33, 1425.
 6. Mazurek J.: Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet z podaniem własnego sposobu leczenia operacyjnego. Urol. Pol., 1952, 4,38.
 7. Nordling J., Meyhoff H., Anderson J. T., Weller S.: Urinary incontinence in the female. The value of detrusor reflex actication procedures. Brit. J. Urol., 1979, 51, 110.
 8. Szymczykiewicz J.: Chirurgiczne leczenie wysiłkowego nietrzy­mania moczu przez podwieszenie cewki moczowej na elementach kurczliwych. Prob­lemy lekarskie, 1972, 11, 4, 789.
 9. Swiesiulski S., Łotocki W., Nowiński A.: Wy­niki operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Pol. Przeg. Chir., 1969, 41, 1635.
 10. Waller S., Wolf H., Kaaglund J. H.: Urinary inconti­nence in post menopausal women treated with astrogenes. A double blind clinical trial. Urol. Int., 1978, 33, 144.
 11. Wesołowski S., Borowski A.: Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet Gin. Pol., 1972, 43, 823.
 12. Wigura A., Magierowska R.: Operacyjne leczenie wysił­kowego nietrzymania moczu u kobiet. Pol. Przeg. Chir., 1968, 4a, 430.
 13. Wi­teska A., Daszkiewicz E., Romanowski W.: Wyniki operacyjnego leczenia wysił­kowego nietrzymania moczu metodą Marshalla-Maechettiego. Urol. Pol., 1979, 32, 4, 325.
 14. Wojewska E.: W sprawie operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzy­mania moczu u kobiet. Pam. X Zjazd PTU Szczecin 1966, 439.