PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Bilateral testicular tumour
Article published in Urologia Polska 1982/35/1-2.

authors

Wiesław Duda, Leonard Teneta
Klinika Urologii Instytutu Chirurgii Śl. AM im. L. Waryńskiego w Katowicach
Kierownik: prof. J. Zieliński Dyrektor: prof. Cz. Sadliński

summary

Ten years after removal of one testicle for seminoma at the age of 21 years a neoplasm developed in the second testicle. Four years after removal of the tes­ticle and excision of a metastatic tumour from the mesentery (embryonal carci­noma) as well as after removal of retroperitoneal lymph nodes and chemothera-py lasting 3 years the patient is without any eYidence of recurreat tumour. The authors discuss these observations and reyiew the pertinent literaturę.

references

  1. Adamkiewicz K., Sokół A.: Znaczenie limfografii w wyborze metody lecze­nia nowotworów jąder. Pol. Przeg. Chir., 1975, 47, 227.
  2. Angulo R., Caballero L.: Bilateral seminoma 34 yers after orchiopexy. J. of Urol., 1977, 118, 882.
  3. Kościołek E.: Nowotwory złośliwe jąder. Pol. Przeg. Chir. 1975, 47, 231.
  4. Kossakowski J.: Przypadek skrętu jądra zmienionego nowotworowo. Kazoń M.: Wyniki leczenia promieniami X 14 chorych z guzami złośliwymi jądra. Pol. Przeg. Chir., 1971, 43, 337.
  5. Musierowicz A., Czerniawski J.: Przypadek obustronnego nowotworu złośliwego jądra o różnej budowie histologicznej. Urol. Pol., 1978, 3, 241.
  6. Morris S. A., Darracott E.: Problems in management of primary bila­teral germ cell testicular tumors: Report of 3 cases and reviev of literaturę. J. of Urol., 1976, 115, 566.
  7. Marcinek B., Klose G. H.: Freąuency of bilateral tumours, and primary retroperitoneal localization in tumours of the testicles. Ra­diologia clinic, 1976, 45, 380.
  8. Resliński B.: Nowotwory złośliwe jądra. Pol. Przeg. Chir., 1969, 50, 34.
  9. Vahlensieck W.: Hodentumore chirurgie der Ge-genwart-Urban-Schwarzenberg, Munchen 1980, Heft 6, 1?24.