PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Perirenal phlegmone developing after gallbladder empyma perforation into the retroperitoneal space
Article published in Urologia Polska 1982/35/1-2.

authors

Bolesław Kuzaka, Andrzej Perdzyński, Jan Lasocki
Klinika Urologiczna Instyutu Chirurgii AM w Warszawie
Kierownik: prof. dr med. T. Krzeski
Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Chirurgii Urazowej w Warszawie
Ordynator: dr med. H. Tarasiewicz

summary

A case of perirenal abscess is described which developed after perforation of gallbladder empyema into the retropertoneal space. During lumbotomy three bile calculi were removed from the retroperitoneal space. The postoperative cour­se was complicated by purulent inflammation of the righ submandibular salivary gland. A pus-excreting fistula remains in the lumbar area and the patient refuses treatment.

references

  1. Beach E., Tynan J.: Subphrenic v.s perinephric abscess. Anatomie consi-deration. Diagnosis and treatment. J. Urol., 1955, 74, 278.
  2. Gruenfeld G., Si-coloff E.: Perinephric abscess and fistula formation in conneetion with the gall-bladder. J. A. M. A., 1930, 98, 47.
  3. Ploch R.: Badania kliniczne nad etiopato-genezą ropni okołonerkowych. Praca habilitacyjna Warszawa 1976 rok.
  4. Salo­mon R. B., Kohler R. P.: Angiography in renal and perirenal inflammatory ma-ses. Radiology 1967, 88, 9.
  5. Twardosz W., Kroll J.: Rzadkie przyczyny ropnia okołonerkowego Pol. Przeg. Chir., 1973, 2a, 87.
  6. Wesołowski S.: Ropnie ne­rek. Pol. Tyg. Lek., 1946, 1, 18, 561.
  7. Zieliński J.: Zarys urologii pod red. J. Lenki PZWL Warszawa 1970, 102.