PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Pathology of double kidney
Article published in Urologia Polska 1982/35/1-2.

authors

Jan Szymanowski, Andrzej Niklewski
Oddział Urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Ordynator: dr n med. J. Szymanowski

summary

The authors present 21 patients operated upon for complications of double kidney in the years 1962?1980, with 14 patients treated in the last 4 years. In 14 cases nephrolithiasis was the cause of complications, and in one case a malignant tumour was found. In all patients urinary tract infection was present. Nephrec­tomy was performed in 11 cases, and in 7 cases heminephrectomy was done. In 6 cases Polish tissue adhesive was applied for fixing kidney to the abdominal wall and sealing the incision of renal parerchyma.

references

 1. Adamkiewicz T., Orłów T.: Wodonercze górnej części nerki o podwójnej
 2. miedniczce nerkowej imitującej torbiel trzustki. Pol. Przeg. Chir., 1965, 37, 405?
 3. 407.
 4. Balogh F., Kelemen Zs. Szelestei T.: Heminephrectoimie an Nieren mit
 5. Doppelhohlsystem. Verhandlungsbericht 10 Kongress Der Gesellschaft fur Urolo­
 6. gie der DDR 1970. G. Thieme VEB Leipzig, 1971, 47.
 7. Elsner I.: Ergebnisse bei
 8. der operativen Behandlung erkrankter Doppelnieren. Verhandlungsibericht 10 Kon­
 9. gress Der Gesellschaft fur Urologie der DDR 1970. G. Thieme VEB Leipzig 1971,
 10. 33.
 11. Fryszman J.: Wady wrodzone nerek. Urologia Polska 1952, III, 157?
 12. 183.
 13. Krzeska I., Trzebiński A.: Znaczenie kliniczne nerki podwójnej u dzie­
 14. ci. Ped. Pol., 1969, 44, 1379?1386.
 15. Krzeski T.: Kontakt osobisty. 1979.
 16. Otto-Unger C: Haufigkeit des vesico-ureteralen Refluxes bei Doppelbildung von
 17. Nierenbecken und ureter. Verhandlungsbericht 10 Kongress Der Gesellschaft der
 18. DDR 1970. G. Thieme VEB Leipzig 1971, 59.
 19. Papierska J.: Przypadek obu­
 20. stronnej nerki podwójnej powikłanej wodonerczem wrodzonym po stronie lewej
 21. Pol. Tyg. Lek. 1969, 22, 302?303.
 22. Schonberger B., Braun E.: Operative Ein-
 23. griffe bei Doppelbildungen der oberen Jarnwege. Verhandlungsbericht 10 Kon­
 24. gress Der Gesellschaft fur Urologie der DDR 1970. G. Thieme Leipzig, 1971, 54.
 25. Staszewski W.: Znaczenie wad rozwojowych nerek i moczowodów dla gineko­
 26. logii operacyjnej. Gin. Pol. 1958, XXIX, 571?576.
 27. Stolarczyk J.: Wady rozwojowe nerek. Wiad. Lek. 1958, XI, 11?12, 529?
 28. 530.
 29. Stolze M.: Die Behandlung missgebildeter und dystopen Nieren. Ver-
 30. handlungsbericht 10 Kongress Der Gesellschaft fur Urologie der DDR 1970 G.
 31. Thieme VEB Leipzig, 1971, 29.