PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
jądro pierwotny chłoniak złośliwy leczenie wyniki

Urologia Polska 1996/49/1

PIERWOTNY CHŁONIAK ZŁOŚLIWY JĄDRA
Tomasz Demkow, Jan Walewski, Wojciech Rogowski, Grzegorz Madej