PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 2001/54/4

Waporesekcja stercza (TUVRP) - modyfikacja klasycznej elektroresekcji przezcewkowej w leczeniu zabiegowym łagodnego rozrostu stercza
Wojciech Husiatyński, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka
Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia zaawansowanego raka stercza gosereliną o przedłużonym działaniu i bikalutamidem
Tomasz Szopiński, Artur Antoniewicz, Mieczysław Koziarski, Andrzej Borówka
Ocena skuteczności leczenia łagodnego rozrostu stercza preparatem Hytrin (terazosin hydrochloride) na podstawie wicloośrodkowej próby klinicznej
Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Trzepizur, Waldemar Różański, Radosław Boniecki, Janusz Kuśnierz, Cezary Zydek, Zbigniew Jabłonowski
Radioterapia jako jedna z opcji leczenia miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego
Piotr Milecki, Grażyna Stryczyńska, Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias
Objawowe krwiaki po ESWL
Bolesław Kuzaka, Cezary Torz, Tomasz Ferenz, Andrzej Borkowski
Badania histologiczne i morfometryczne brzusznej prostaty szczura w przebiegu rozwoju postnatalnego (komputerowa analiza obrazu)
Bolesław Otulakowski, Andrzej Limanowski, Bogdan Miśkowiak, Małgorzata Partyka, Aneta Konwerska
Torbiele proste nerek u dzieci
Wiesław Urbanowicz, Michał Wolnicki, Jerzy Starzyk
Komentarz do pracy „Torbiele proste nerek u dzieci
Czesław Szymkiewicz
Odpowiedź na komentarz
Wiesław Urbanowicz
Leczenie operacyjne dziewczynek z wrodzonym przerostem nadnerczy
Maria Wieczorek-Grohman, Wiesław Urbanowicz, Jerzy Starzyk
Komentarz do pracy „Leczenie operacyjne dziewczynek z wrodzonym przerostem nadnerczy\"
Czesław Szymkiewicz
Odpowiedź na komentarz do pracy „Leczenie operacyjne dziewczynek z wrodzonym przerostem nadnerczy
Wiesław Urbanowicz
Nieprawidłowości w budowie jądra, najądrza i nasieniowodu u chłopców z wnętrostwem
Mieczysław Miodek, Jerzy Niedzielski
Przydatność autoaugmentacji w leczeniu pęcherza ncurogennego u dzieci
Lidia Skobejko-Włodarska, Jerzy Czyż, Piotr Gastoł, Jan Karol Wolski, Mieczysław Śmigielski, Krystyna Strulak, Małgorzata Baka-Ostrowska
Trudności rozpoznawcze odpływów pęcherzowo-moczowodowych u niemowląt karmionych naturalnie
Krystyna Karczewska, Andrzej Paradysz, Alicja Żabka, Józef Dobrowolski
Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do języka
Agnieszka Kołacińska, Wojciech Jabłkowski
Mięśniak gładkokomórkowy nerki (Leiomyoma renis)
Bolesław Kuzaka, Tomasz Borkowski, Roman Pykało
Zgorzel Fourniera - obserwacja trzynastu chorych
Adam Gołąb, Jan Sprogis, Alina Kaczmarek, Andrzej Sikorski
Ureteroileocystoplastyka i jej powikłania w leczeniu zwężenia moczowodu po wszczepieniu protezy rozwidlenia aorty
Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński, Andrzej Lemański, Dariusz Nalej, Zbigniew Mysiński, Robert Wróblewski
Komentarz do pracy „Ureteroileoplastyka i jej powikłania w leczeniu zwężenia moczowodu po wszczepieniu protezy rozwidlenia aorty\"
Tadeusz Niezgoda
Odpowiedź na komentarz do artykułu „Urcteroileocystoplastyka i jej powikłania w leczeniu zwężenia moczowodu po wszczepieniu protezy rozwidlenia aorty
Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński, Andrzej Lemański, Dariusz Nalej, Zbigniew Mysiński, Robert Wróblewski
Efekt zastosowania preparatu rekombinowanego czynnika Vila w krwotoku okołooperacyjnym podczas resekcji guza nerki
Grażyna Michalska-Krzanowska, Elżbieta Stasiak-Pikuła, Renata Sajdak
Urologia w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie
Aleksander Stanek, Marcin Matuszewski, Zdzisław Wajda
Sprawozdanie z pobytu w Oddziale Urologii New York Presbiterian Hospital Weill Medical College at Cornell University
Sławomir Paweł Woźniak