PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1997/50/3

WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO ZAPOBIEGANIA NAWROTOM KAMICY NERKOWEJ
Marian Klinger
MORFOLOGICZNE ASPEKTY BADAŃ NAD UNERWIENIEM ZWIERACZA ZEWNĘTRZNEGO CEWKI MOCZOWEJ
Ryszard Aleksandrowicz, Piotr Radziszewski
ZAGROŻENIE ZAKAŻENIEM WIRUSEM HIV PODCZAS ZABIEGÓW I OPERACJI UROLOGICZNYCH
Zbigniew Wolski, Aleksander Łapuć, Andrzej Szymański
WYBRANE PROBLEMY NAWROTOWEJ KAMICY UKŁADU MOCZOWEGO CZĘŚĆ III. LECZENIE
Elżbieta Panasiuk-Jarzyło
PRZYCZYNY NIEPOWODZENIA W LECZENIU KAMICY ODLEWOWEJ NEREK METODĄ ESWL Z UŻYCIEM CEWNIKA PODWÓJNIE ZAGIĘTEGO
Tomasz Demkow, Philip Clark, Andrzej Borkowski
MODEL LITOTRYPTORA IPPT PAN PIERWSZE DOŚWIADCZENIA KLINICZNE
Tomasz Jakubczyk, Janusz Judycki, Jerzy Etienne, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Leszek Filipczyński, Bogusław Zienkiewicz
ALGORYTMY DECYZYJNE W LECZENIU KAMICY MOCZOWEJ METODĄ ESWL
Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Witold Woźniak, Krzysztof Słowiński, Jerzy Stefanowski
POSZUKIWANIE ISTOTNYCH ATRYBUTÓW W ANALIZIE DOŚWIADCZEŃ NAD LECZENIEM KAMICY MOCZOWEJ ZA POMOCĄ ESWL
Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Wojciech Sawicki, Krzysztof Słowiński, Jerzy Stefanowski
ZMIANA WRAŻLIWOŚCI FLORY BAKTERYJNEJ W MOCZU CHORYCH LECZONYCH W KLINICE UROLOGII AM W WARSZAWIE NA PRZESTRZENI DZIESIĘCIU LAT
Renata Rolińska, Andrzej W. Malewski, Maciej Czaplicki, Radosław Jardanowski, Danuta Szmidt, Józefa Wencel, Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski
PRZECIWSTRONNY ODPŁYW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWY PO JEDNOSTRONNEJ OPERACJI PRZECIWODPŁYWOWEJ U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Jacek Huk
ODPŁYWY PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWO-NERKOWE JAKO PRZYCZYNA DŁUGOTRWAŁEGO ZAKAŻENIA PO PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA (ŁRS)
Marek Lipiński, W. Dutkiewicz, Leszek Jeromin
WŁASNE DOŚWIADCZENIE W LECZENIU ZWĘŻEŃ ZESPOLENIA PĘCHERZOWO-CEWKOWEGO PO RADYKALNEJ PROSTATEKTOMII
Romuald Zdrojowy
KSZTAŁTOWANIE SIĘ STĘŻENIA PSA I PAP U CHORYCH NA RAKA STERCZA PRZED I W 7 DOBIE PO OPERACYJNYM USUNIĘCIU JĄDER*
Jan Kulpa, Ewa Wójcik, Jan Latała, Zygmunt Dobrowolski, Andrzej Stelmach
WARTOŚĆ PRZEDŁUŻONEJ SFINKTEROTOMII W LECZENIU CZYNNOŚCIOWEJ PRZESZKODY PODPĘCHERZOWEJ U CHORYCH Z DYSFUNKCJĄ NEUROGENNĄ DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Andrzej Zbigniew Buczyński
KOMENTARZ DO PRACY: WARTOŚĆ PRZEDŁUŻONEJ SFINKTEROTOMII W LECZENIU CZYNNOŚCIOWEJ PRZESZKODY PODPĘCHERZOWEJ U CHORYCH Z DYSFUNKCJĄ NEUROGENNĄ DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Andrzej Prajsner
TOPOGRAFIA UNERWIENIA ZWIERACZA ZEWNĘTRZNEGO CEWKI MOCZOWEJ
Piotr Radziszewski, Ryszard Aleksandrowicz
WRODZONE POSZERZENIE KIELICHÓW NERKOWYCH MEGACALICOSIS
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Marek Grabowski, Krzysztof Czernicki
SAMOISTNE PĘKNIĘCIE NACZYNIAKOMIĘSAKA NERKI
Marek Górecki, Tomasz Szydełko, Wojciech Apoznański
PRZETOKA PĘCHERZOWO-ESICZA W PRZEBIEGU RAKA ESICY JAKO PROBLEM DIAGNOSTYCZNY I LECZNICZY
Dariusz Krzemiński, Zbigniew Mysiński, Dariusz Nalej
SPRAWOZDANIE Z I MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM ?AIDS A PRACOWNIK SŁUŻBY ZDROWIA" BYDGOSZCZ 20-22.11.1996
Aleksander Łapuć, Zbigniew Wolski, Andrzej Szamański