PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1997/50/2

RAK NERKI - STAN OBECNY
Grzegorz Kata, Mieczysław Koziarski, Tomasz Dzik, Andrzej Borówka, Józef Schier
POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE W LECZENIU GUZÓW NEREK ZE SKRZEPLINĄ W ŻYLE GŁÓWNEJ DOLNEJ
Wojciech Stachowiak, Jean Pierre Fleury, Lionel Camillieri, Marek Jemielity, Paweł Kwinecki, Charles De Riberolles
INTERFERON W PALIATYWNYM LECZENIU RAKA NERKI I JEGO PRZERZUTÓW
Witold Cerski, Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Jabłonowski
PRZYDATNOŚĆ BADAŃ USG-DOPPLER-COLOR W OCENIE ODLEGŁYCH WYNIKÓW PO USUNIĘCIU NERKI Z POWODU RAKA
Kazimierz Rajchel, Marek Motyka, Danuta Kokocińska, Marek Szewczyk, Jan Myrta, Krzysztof Borkowski
WYSTĘPOWANIE I TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE NOWOTWORÓW TYPU ONCOCYTOMA W MATERIALE WŁASNYM
Paweł Szymanowski, Zbigniew Kwias, Witold Woźniak, Wiesław Sokołowski
WYNIK OPERACJI METODĄ MARSHALL-MARCHETTI-KRANTZ W OCENIE PACJENTEK
Maciej Czaplicki, Piotr Dobroński, Cezary Torz, Andrzej Borkowski
BOLE GŁOWY PO ZNIECZULENIU PODPAJĘCZYNÓWKÓWYM JAKO PROBLEM W KLINICE UROLOGICZNEJ
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz, Anna Borucka, Jacek Kudelski, Jerzy Badyda
KOMENTARZ DO PRACY: BÓLE GŁOWY PO ZNIECZULENIU PODPAJĘCZYNÓWKÓWYM JAKO PROBLEM W KLINICE UROLOGICZNEJ
Jerzy Lorenz
WŁASNE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO SPOSOBEM OBLITERACJI ŻYŁY NASIENNEJ U 54 CHORYCH
Tomasz Stachowski, P. Skrzywanek, Zbigniew Kwias, Andrzej Karwowski
ZASTOSOWANIE WODY WODOCIĄGOWEJ DO PRZEZCEWKOWYCH ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA
Leszek Jeromin, Marek Lipiński, Marek Wrona
OCENA PORÓWNAWCZA SKUTECZNOŚCI LECZENIA PREPARATAMI BCG I ADRIBLASTYNĄ W GRUPIE CHORYCH Z POWIERZCHOWNYMI GUZAMI PĘCHERZA MOCZOWEGO
Piotr Kaczmarek, Eugeniusz Miękoś
PORÓWNANIE AKTYWNOŚCI CYTOTOKSYCZNEJ LIMFOCYTÓW NACIEKAJĄCYCH GUZ NERKI - TIL, STYMULOWANYCH IL-2 ORAZ BCG
Stanisław Wroński
ŚLUZAK NERKI
Cezary Torz, Piotr Dobroński, Maciej Czaplicki, Roman Pykało
JAMISTY NACZYNIAK CHŁONNY NERKI
Tomasz Szydełko, Wojciech Apoznański, Janusz Dembowski, Marek Górecki, Romuald Zdrojowy
Leiomyosarcoma nerki
Tomasz Demkow, Maciej Czaplicki, Krzysztof Sikora, Grzegorz Madej
PRZYPADEK WSPÓŁISTNIENIA RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO I PIERWOTNEGO CHŁONIAKA ZŁOŚLIWEGO W NERCE MIEDNICZNEJ
Marek Górecki, Wojciech Apoznański, Michał Jeleń, Tomasz Szydełko, Tadeusz Niezgoda, Elżbieta Górzyńska
SAMOISTNE PĘKNIĘCIE NERKI TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE
Jacek Ołubiec, Jarosław Głuchowski, Janusz Kordasz
RAKOWIAK - RZADKI PRZYPADEK NOWOTWORU JĄDRA
Radosław Jardanowski, Roman Pykało
OLBRZYMIA WZNOWA MIEJSCOWA PO USUNIĘCIU MIĘSAKORAKA NERKI
Jerzy Świerż, Lech Lechnio
SPRAWOZDANIE Z 90 KONGRESU FRANCUSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO PARYŻ, 19-22 LISTOPADA, 1996 R.
Marek Sosnowski
SPRAWOZDANIE Z II SYMPOZJUM UROLOGII ONKOLOGICZNEJ "ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY U KOBIET" BYDGOSZCZ, 6.12.1996 R.
Aleksander Łapuć, Zbigniew Wolski
RAKOWIAK NERKI
Grzegorz Kata, Mieczysław Koziarski, Tomasz Dzik, Andrzej Borówka, Józef Schier