PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1997/50/1

CHOROBA PEYRONIEGO KONTROWERSJE, HIPOTEZY, KONCEPCJE LECZENIA
Janusz Darewicz
ROZPOZNAWANIE I LECZENIE CARCINOMA IN SITU W JĄDRZE PRZECIWLEGŁYM PRZY JEDNOSTRONNYM ZARODKOWYM NOWOTWORZE GONADY MĘSKIEJ
Marek Sosnowski, Krzysztof Kula
KOMENTARZ DO PRACY: ROZPOZNAWANIE I LECZENIE CARCINOMA IN SITU W JĄDRZE PRZECIWLEGŁYM PRZY JEDNOSTRONNYM ZARODKOWYM NOWOTWORZE GONADY MĘSKIEJ
Jerzy Lorenz
SZCZELNY ZMODYFIKOWANY KRĘTNICZO-KĄTNICZY ZBIORNIK MOCZOWY INDIANA POUCH PONAD 7 LAT OBSERWACJI
Grzegorz Herlinger, Jan Szymanowski
OCENA GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH NA PODSTAWIE WCZESNEJ POOPERACYJNEJ UROGRAFII PO NADPĘCHERZOWYM ODPROWADZENIU MOCZU DONIESIENIE WSTĘPNE
Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski, Grzegorz Madej
ZMIANY W GRUCZOLE KROKOWYM U CHORYCH PODDANYCH OPERACYJNEMU WYŁUSZCZENIU LUB PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA PO NIESKUTECZNEJ TERMOTERAPII RADIOFALOWEJ
Grzegorz Kata, Andrzej Borówka, Janusz Zaremba
PRZEPUSZCZALNOŚĆ TORBIELI PROSTYCH NEREK DLA GENTAMYCYNY
Wojciech Pawłowski, Edward Franek, Jan Myrta, Franciszek Kokot
ZASTOSOWANIE LEKU MUKOLITYCZNEGO U CHORYCH Z ZASTĘPCZYM PĘCHERZEM JELITOWYM
Zbigniew Wolski, Andrzej Petrus
TORBIEL UJŚCIA ZDWOJONEGO MOCZOWODU ROZPOZNANIE I POSTĘPOWANIE
Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński
OCTAN CYPROTERONU (ANDROCUR) W LECZENIU ZAAWANSOWANYCH POSTACI RAKA STERCZA
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski, Marek Lipiński
NISKOENERGETYCZNA LASEROTERAPIA STERCZA
Bronisław Stawarz, Andrzej Gomuła, Jarosław Malczyński, Włodzimierz Chudzik, Sławomir Gołoś
KOMENTARZ DO PRACY: NISKOENERGETYCZNA LASEROTERAPIA STERCZA
Jerzy Lorenz
CHŁONKOBRZUSZE PO USUNIĘCIU WĘZŁÓW CHŁONNYCH PRZESTRZENI AOTRZEWNOWEJ W RAKU JĄDRA. ROZPOZNANIE I LECZENIE PREZENTACJA 2 PRZYPADKÓW
Jerzy Sokołowski, Paweł Kowal
FORTECORTIN W LECZENIU CHOROBY PEYRONIEGO
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz, Tadeusz Werel
MIEJSCOWA STERYDOTERAPIA W CHOROBIE PEYRONIEGO
Janusz Dembowski, Marek Górecki, Zenona Jabłońska
NACZYNIAK JAMISTY MOSZNY JAKO RZADKA PRZYCZYNA KRWAWIENIA Z DRÓG MOCZOWYCH
Cezary Szcześniak, Maciej Czaplicki
KOMENTARZ DO PRACY: NACZYNIAK JAMISTY MOSZNY JAKO RZADKA PRZYCZYNA KRWAWIENIA Z DRÓG MOCZOWYCH
Romuald Zdrojowy
RANA POSTRZAŁOWA MOSZNY POWIKŁANA USZKODZENIEM JELITA CIENKIEGO, SIECI WIĘKSZEJ I ŚLEDZIONY
Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Husiatyński, Stanisław Dąbkowski, Wiesław Tarnowski, Mirosław Klukowski
MASYWNY KRWOTOK DO PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ W PRZEBIEGU PĘKNIĘTEJ TORBIELI NERKI. TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE. SPOSTRZEŻENIE KLINICZNE
Wojciech Gnacik, W. Pawłowski, Jan Myrta
OGROMNY POZAJĄDROWY NERWIAKOWŁÓKNIAK MOSZNY
Marcin Szepietowski, Jacek Wójtowicz, Dariusz Nalej
BRODAWCZAK ODWRÓCONY (PAPILLOMA INVERSUM) PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ewa Koźmińska, Maciej Czaplicki, Piotr Dobroński, Piotr Trypens, Roman Pykało, Andrzej Borkowski
SPRAWOZDANIE Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W KLINICE UROLOGII MEIR GENERAL HOSPITAL W IZRAELU
Barbara Darewicz
SPRAWOZDANIE Z POBYTU W KLINICE UROLOGII UNIVERSITE LIBRĘ DE BRUXELLES BRUKSELA, BELGIA 08-12.07.1996 r.
Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Jabłonowski
SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA NAUKOWEGO NA TEMAT RAKA STERCZA CAMBRIDGE, ANGLIA 29-30.07.1996 r.
Marcin Słojewski
DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO PTU W OKRESIE TRZECH KADENCJI 1985 - 1996 r. REMINISCENCJE I UWAGI PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ODDZIAŁU
Andrzej Borówka