PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1996/49/1

WPŁYW NAWRACAJĄCEGO ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO NA CZYNNOŚĆ NEREK, ZMIANY UROGRAFICZNE I ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNĄ ? OBSERWACJA DŁUGOTRWAŁA
Maciej Krzymański, Wojciech Suwała, Andrzej Oko, Kazimierz Rzymski
WSPÓŁCZESNA OCENA WYNIKÓW LECZENIA OPERACYJNEGO ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA - ZASADY ORAZ PRÓBA ZASTOSOWANIA W MATERIALE WŁASNYM
Piotr Dobroński, Andrzej Borkowski
EFEKT PLACEBO W PORÓWNANIU Z PRZEZODBYBNICZĄ HIPERTERMIA MIKROFALOWĄ STOSOWANĄ W ŁAGODNYM ROZROŚCIE STERCZA
Jacek Ogrodnik, Bronisław Stawarz
Trudności i przyczyny niepowodzeń w leczeniu przezcewkową hipertermia chorych z łagodnym rozrostem stercza
Norbert Piotrkowicz, Jacek Ogrodnik, Jacek Fijuth
WSTĘPNA OCENA KLINICZNA PACJENTÓW Z ROZPOZNANYM CYTOLOGICZNIE STANEM PRZEDRAKOWYM STERCZA (HYPERPLASIA ATYPICA, ATYPICAL ADENOMATOUS HYPERPLASIA, AAH)
Krzysztof Pastewka, Jan Faryna, Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński, Mirosław Kazoń, Krzysztof Bardadin
PRZEZCEWKOWA LASEROWA ABLACJA STERCZA
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński
ZESPOLENIE JELITOWO-JELITOWE BEZ UŻYCIA SZWÓW (VALTRAC) W OPERACJACH UROLOGICZNYCH
Zbigniew Wolski, Jerzy Siekiera
ODLEGŁE WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA KAMICY ODLEWOWEJ U DZIECI
Andrzej Paradysz, Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Zenon Wielicki
ZMIANY MORFOLOGICZNE I CZYNNOŚCIOWE W NAJĄDRZU SZCZURA TRAKTOWANEGO W 1 DNIU ŻYCIA JEDNORAZOWO STILBESTROLEM
Andrzej Limanowski, Bogdan Miskowiak, Bolesław Otulakowski
PIERWOTNY CHŁONIAK ZŁOŚLIWY JĄDRA
Tomasz Demkow, Jan Walewski, Wojciech Rogowski, Grzegorz Madej
DWA PRZYPADKI ENDOPIELOTOMII U DZIECI
Nagib Elghawi, Andrzej Borówka, Janusz Judycki
WTÓRNY ROPIEŃ MIĘŚNIA LĘDŹWIOWEGO WIĘKSZEGO W 21 LAT PO OPERACJI ZWĘŻENIA PRZEJŚCIA MIEDNICZKOWO-MOCZOWODOWEGO
Cezary Zydek, Marek Pisarski
OBUSTRONNA ANGIOMYOLIPOMA NEREK W PRZEBIEGU ZESPOŁU BOURNEVILLE'A
Marek Załęski, Telesfor Saracyn, Andrzej Krajewski
PRZERZUTY RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO DO PRĄCIA
Tomasz Demkow, Ewa Koźmińska, Roman Pykało , Andrzej Borkowski
PĘKNIĘCIE ZASTĘPCZEGO PĘCHERZA JELITOWEGO
Krzysztof Włodarczyk
ZESPÓŁ ROZSIANEGO WYKRZEPIANIA WEWNĄTRZN ACZYNIOWEGO U CHOREGO Z ZAAWANSOWANYM RAKIEM GRUCZOŁU KROKOWEGO
Artur Sieczych, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski, Grzegorz Madej
MIĘŚNIAKOMIĘSAK PRĄŻKOWANY ZARODKOWY POWRÓZKA NASIENNEGO
Jacek Ogrodnik, Andrzej Małczyński
MIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY NAJĄDRZA
Zbigniew Ziętek, Zbigniew Wolski, Zdzisław Skok
JULIUS BRUCK (1840-1902) - WROCŁAWSKI DENTYSTA. ENDOSKOPIA MIĘDZY PH. BOZZINIM A M. NITZE
Tadeusz Zajączkowski, Andreas Paul Zamann, Anton Michael Zamann
SPRAWOZDANIE Z XLVII KONGRESU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO HAMBURG, 20?23. 09. 1995 r.
Artur A. Antoniewicz, Wojciech Husiatyński, Mirosław Kazoń
SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA V EUROPEJSKIM LETNIM FORUM UROLOGICZNYM - PUMERAND, HOLANDIA 11-17. 06. 1995 r.
Aleksander Łapuć, Andrzej Petrus
SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W SEMINARIACH UROLOGICZNYCH - SALZBURG, 1995 r.
Tomasz Szydełko